Préstec de portątils

El Col·legi ofereix als membres que ho desitgin, de forma gratuļta, el préstec d'un portątil que poden utilitzar per a les seves reunions, presentacions, etc. Els portątils s'assignaran per rigorós ordre d'arribada de la reserva.


DESTINATARIS DEL SERVEI

Qualsevol membre del Col·legi, sota la seva responsabilitat, pot utilitzar el "Servei de préstec d'ordinadors portątils".


DURADA DEL SERVEI

Els ordinadors es prestaran per una setmana, duració renovable sempre i quan no hi hagi reserves d'altres membres.


CARACTERĶSTIQUES DELS ORDINADORS

Els ordinadors disposaran de programari bąsic d'ofimątica (processador de textos, full de cąlcul, etc.) i de wifi. S'oferiran amb sistema operatiu Windows i GNU/Linux.


PROCEDIMENT DEL SERVEI
  1. La persona que es farą responsable del portątil ha d'enviar un correu electrņnic fent la petició a cobdc@cobdc.org.
  2. Un cop aprovada la sol·licitud pel Vocal de Serveis, podrą recollir el portątil a la seu del Col·legi en horari d'oficina, presentant el seu DNI i signant un comprovant de recepció del portątil i d'acceptació de la normativa.
  3. En la data establerta la persona responsable lliurarą el portątil a la seu del Col·legi en horari d'oficina.
  4. No estą permčs instal·lar nou programari.
  5. S'aplicaran restriccions de 15 dies sense servei per cada dia de retard en el retorn del portątil.
  6. La persona sol·licitant es compromet a reposar el valor de l'ordinador en cas de pčrdua o, el valor de la seva reparació en cas de possibles danys.