Premis 3000 i 3000 Jr.


En el context de l'Any de les Biblioteques del 2015, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) i el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya van decidir convocar el Premi 3000 (30 anys COBDC x 100 anys Biblioteques populars Mancomunitat), i el Premi 3000 Jr., que pretenia impulsar la trajectòria dels professionals de la biblioteconomia i la documentació, potenciar la innovació i la internacionalització, oferir ajudes a la formació continuada i fomentar l'adopció de les millors pràctiques internacionals en matèria de biblioteconomia.


PREMI 3000

Míriam Sort fou la guanyadora del Premi 3000 que, amb l'objectiu de millorar l'accés dels ciutadans de Catalunya a la normativa vigent a la Unió Europea, ha rebut una ajuda per fer una estada a l'estranger, concretament, a l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea amb l'equip EUR_Lex (Luxemburg).


PREMI 3000 Jr.

El Premi 3000 Jr. va recaure en el nostre col·legiat Rubén Alcaraz en reconeixement del millor treball de màster en l'àmbit de la biblioteconomia i la documentació. Com a part de la seva dotació del premi, publiquem el seu projecte.

Análisis de requerimientos y prototipado de una aplicación web accesible para personas ciegas basadas en la API de Google Maps, Rubén Alcaraz Martínez   recurs en format PDF [10,36 MB].

Aquest projecte vol explorar les possibilitats oferides per les diferents plataformes de cartografia digital, així com altres llenguatges, llibreries i estàndards actuals del Web, per a crear una aplicació per a persones cegues que ofereixi serveis relacionats amb informació de caràcter geogràfic.