Pensament de disseny per a biblioteques


El pensament de disseny, en anglès Design Thinking, és un mètode per generar idees innovadores que es basa en solucionar les necessitats de l'usuari, és a dir, que està centrat en la persona. Està inspirat en la forma de treballar dels dissenyadors de producte. IDEO, és una consultora que n'ha fet bandera i l'ha adaptat a diversos sectors, entre ells a les biblioteques. Aquest manual de pensament de disseny per a biblioteques ha estat finançat pel Global Libraries program de la Bill & Melinda Gates Foundation. IDEO, ha liderat l'elaboració del manual, el qual va prendre forma a partir de l'experiència rebuda treballant al costat de múltiples bibliotecaris durant el període 2013-2014. Van col·laborar estretament amb la biblioteca Pública de Chicago (EUA) i les biblioteques Públiques d'Aarhus (Dinamarca) i van observar més de 40 bibliotecaris de 10 països diferents.

Amb la traducció al català del manual de pensament de disseny, el Col·legi vol facilitar els bibliotecaris i bibliotecàries de Catalunya una bona eina i un mètode demostrat per aconseguir i implementar idees innovadores en els seus llocs de treball.

  • Pensament de disseny en un sol dia
  • Manual de Pensament de disseny per a biblioteques

  •