Item 60
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Item 60
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Editorial 

Article a text complet
Sistema de Lectura Pública de Catalunya: algunes reflexions i propostes   
Jordi Permanyer i Bastardas

Article a text complet
Repensar l'accés als recursos electrònics: accés autenticat a través del servei SIRE   
Judit Casals, Domingo Iglesias

Article a text complet
La biblioteca especialitzada en el model de Sistema Integrat de Gestió de la Informació Documental a les Organitzacions   
Miguel Ángel del Prado Martínez

Article a text complet
Destacats 2015

Article a text complet
Veus

Article a text complet
Tendències 

Article a text complet
Caixa d'eines