Item 58
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Item 58
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Editorial 
   

Article a text complet
Novetats entorn de la gestió documental 
  


Article a text complet
Què és la gestió documental? 
  Carlota Bustelo Ruesta

Article a text complet
Aplicació documental de l'enfocament a processos 
   Maria Rosa Lloveras

Article a text complet
Projecte per implementar la gestió de documents en un ERP (Enterprise Resource Planning) 
   Arnau Guardiola Ponti, Ivan Mayal de la Torre, Moisés Amado Català

Article a text complet
La protecció de dades en la digitalització de fons fotogràfics. Una oportunitat per a la gestió documental 
   Mercè Roselló

Article a text complet
La política de gestió de documents electrònics, una altra volta de rosca 
   Pilar Gil García, Andrés Prado Domínguez

Article a text complet
La política de gestió de documents electrònics de l'Ajuntament de Màlaga. Context, metodologia i desenvolupament del projecte 
   Gema Martín González

Article a text complet
El bibliotecari integrat a la Universitat de Girona: propostes de nous serveis bibliotecaris  
   Damià Gil-Cano, Alexandre López-Borrull