Item 57
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Item 57
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
  Editorial 
   

Article a text complet
Amb criteri propi 
  


Article a text complet
Introducció al periodisme de dades. Característiques, panoràmica i exemples 
  Karma Peiró, Javier Guallar

Article a text complet
Les dades de recerca: una oportunitat professional per als gestors d'informació 
   Llorenç Arguimbau

Article a text complet
Les dades de la recerca: de la foscor a la claror 
   Ignasi Labastida

Article a text complet
Web 2.0, identitat i identitat digital. La vida, el temps, la mort, la memòria i la identitat 
   Ernest Benach, Miquel Pueyo

Article a text complet
Europa, cloudcomputing i protecció de dades de caràcter personal 
   Ramon Miralles

Article a text complet
La reputació corporativa de les biblioteques en els mitjans socials 
   Nieves González Fernández-Villavicencio

Article a text complet
La gestió de la reputació digital a Biblioteques de Barcelona 
   Anna Bröll Nadal, Anna Cabré Serra, Dolors Gándara Sanz

Article a text complet
Preservació digital al núvol 
   Ricard de la Vega

Article a text complet Crònica professional 
    FUTUR: el nou portal de la producció científica de la Universitat Politècnica de Catalunya
      Yolanda Cacho, Javier Clavero, Antonio Juan Prieto, Dídac Martínez, Anna Rovira i Jordi Serrano
    Notes sobre la creació d'una col·lecció de gènere negre i policíac a la Biblioteca la Bòbila de l'Hospitalet
      Jordi Canal

Article a text complet re-Marcats
    De la informàtica en núvol al big data: Visió introductòria per a joves emprenedors
      Jordi Prats Prat
    El film researcher
      Miracle Tous
    Preservación digital, o com fer accessible la informació fins a l'eternitat
      Lluís Vicente