Item 56
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Item 56
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
  Editorial 
   

Article a text complet
  A debat 
   Mireia Siles
   Qüestionaris

Article a text complet
  La biblioteca de recerca i la seva aportació al desenvolupament de l’activitat I+D+i 
   Miquel Àngel Plaza-Navas, Agnès Ponsati Obiols, Isabel Bernal Martínez, Mercedes Baquero Arribas

Article a text complet
  Biblioteques de les Terres de l’Ebre. Iniciatives en temps de crisi 
   Carme Reverté Reverté

Article a text complet
  De la recerca a la societat: la transferència de coneixement com a resposta en temps de crisi 
   Delfi-Isabel Nieto Isabel

Article a text complet
  Pensar com una empresa emergent Un llibre blanc per inspirar l’esperit empresarial a la biblioteca 
   Brian Mathews

Article a text complet
  Amb criteri propi
    La cultura en risc: entre l’austeritat i l’eficiència
      Pep Montes

Article a text complet   Com guardar el món digital dins d’un COFRE (COnservem per al Futur Recursos Electrònics)  
  Karibel Pérez Villalba i Eugènia Serra Aranda

Article a text complet   Crònica professional 
    Bibliografies temàtiques de suport al desenvolupament de les col·leccions de les biblioteques públiques de Catalunya, 2006-2010
      Jordi Llobet Domènech
    Un viatge ple de veus: un projecte de foment de la lectura en retrospectiva
      Juana Casas Poves, Maria de Vallibana Serrano

Article a text complet   re-Marcats 
    Anuario ThinkEPI 2012. Análisis de tendencias en información y documentación
      Mari Vallez
    Libraries in crisis
      Carme Galve
    Gestión de la reputación online: «Buenos días a todo el mundo, menos a @vodafone_es»
      Lluís Vicente
    Quan la crisi entra per la porta...: La biblioteca pública i la seva funció social en temps de crisi
      Candela Ollé