Item 55, juliol-desembre 2011
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Item 55, juliol-desembre 2011
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
  Editorial 
   Lluís Vicente

Article a text complet
  A debat 
   Mònica Baró, Cristina López, Juan Insua, Eduard Sanjuán, Josep Lluch, Lluís Vicente, Mireia Siles

Article a text complet
  Lectura i escola al segle XXI 
   Miquel Àngel Alabart

Article a text complet
  L’ensenyament universitari del segle XXI: més enllà del paper 
   Mireia Farrús, Ingrid Noguera, Francesc Santanach, Quim Moré, Cristina López, Christine Appel

Article a text complet
  Polítiques per a una lectura, també digital 
   Marià Marín i Torné

Article a text complet
  Amb criteri propi
    Lectura jove i biblioteques
      Daniel Cassany
    L’autor 2.0
     

Article a text complet   Lector i segle XXI: revisió i tendències
  Alicia Sellés i Jorge Serrano-Cobos

Article a text complet   Les biblioteques i el llibre electrònic: reptes i oportunitats de serveis
  Onofre Pouplana i Antoni Espadas

Article a text complet   Implementació de web mòbil a les biblioteques
  Jordi Serrano-Muñoz, Javier Clavero, Taïs Bagés i Francesc Carnenero

Article a text complet   re-Marcats
    Gutenberg 2.0: la revolución de los libros electrónicos
      Anna Font
    Euros i llibres: la influència de l’economia en els usos de biblioteca
      Candela Ollé
    El potlatch digital: wikipedia y el triunfo del procomún y el conocimiento compartido
      Carme Galve
    L’accés al llibre electrònic
      Francisca Pulgar
    La lectura en l’Informe PISA 2009
      Mercè Cussó
    Horitzó 2022
      Candela Ollé

Article a text complet   Crònica professional
    Grup de Treball Lectura Fàcil: el nostre repte
      M. Teresa Pagès, Imma Casals, Núria Silvestre, Associació Lectura Fàcil i Remei López
    Llegeix B@rcelona: la realitat literària de la ciutat feta bloc
      Iris González, Isabel Coscolla, Elena Gassol, Isabel Minguillón i Arantxa Prado
    Nascuts per llegir: un programa de grans valors i amb grans valors
      Laia Ventura