Item 53, juliol-desembre 2010
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Item 53, juliol-desembre 2010
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Rols emergents, mercat laboral, formació i competències...
  Anna Valls

Article a text complet
Els bibliotecaris i documentalistes estan capacitats per cobrir els llocs de treball emergents que estan sorgint?
La relació entre l’oferta i la demanda és bona?
Quins perfils cerquen les empreses o administracions públiques?
Quins perfils troben?

  Mercè Andreu, Cristina Domínguez, Mònica Montero, Jordi Permanyer,Amadeu Pons, Albert Díaz

Article a text complet
Bibliotecaris, documentalistes i competències professionals
   Javiera Atenas

Article a text complet
Intel·ligència competitiva com a eina d’adaptació de les universitats i de la informació i la documentació a l’EEES i al nou mercat laboral
   Alexandre López-Borrull, Eva Ortoll Espinet, Montserrat Garcia Alsina i Josep Corbasí Morales

Article a text complet
El perfil professional del gestor de la informació (information manager)
   Ramon Maspons i Mònica Montero

Article a text complet
Redefinint els rols dels bibliotecaris de suport a la recerca universitària
   Lluïsa Perona Gutiérrez i Miquel Puertas Molina

Article a text complet
Arquitecte de la informació o consultor en usabilitat
   Mireia Ribera

Article a text complet
Experiències professionals en primera persona
   Maika García, Rita Bermúdez, Gemma Prat, Christi Cerdà, Marta Barba, Eli Ramírez, Judith Garcia i Sonia Reverte

Article a text complet
Formació i desenvolupament professional a les Biblioteques de Barcelona
   Lluís Salvador Ugalde

Article a text complet A destacar Article a text complet Crònica professional


Article a text complet re-Marcats