Item 52, gener-juny 2010
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Item 52, gener-juny 2010
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Eines, reptes i altres divagacions
  Josep Turiel

Article a text complet
Els bibliotecaris a Second Life
  Sheila Webber

Article a text complet
Tecnologia i biblioteques: una mirada al passat per veure els reptes del futur
   Ernest Abadal i Lluís Anglada

Article a text complet
L’evolució de la biblioteca de la UOC. Perspectives de futur
   Francesc March, Mari Vállez, Beatriz Benítez i Mireia Leg

Article a text complet
Fidelitzant usuaris digitals: innovacions TIC a les biblioteques UPC
   Lluïsa Amat, Taïs Bagés, Montserrat Méndez, Andrés Pérez i Marta Roca

Article a text complet
L’experiència del CRAI de la UB en la migració consorciada a Millennium
   Àngels Bonsón i Rosa Fabeiro

Article a text complet
RFID a les biblioteques
   Andreu Sulé Duesa

Article a text complet
Innovació a la Biblioteca d’ESADE: el projecte d’implementació d’RFID
   María José Marimón

Article a text complet
Experiència de la Biblioteca Luis Martín-Santos de Villa de Vallecas ambel sistema de Radiofreqüència (RFID)
   Ana Julia Salvador Esteban

Article a text complet
Content strategy: la nova onada?
   Evelio Martínez Cañadas

Article a text complet
El sud bibliotecari 2.0: eines del web social a les bibliotequespúbliques tarragonines
   Daniel Gil Solés

Article a text complet
Com neix un servei de documentació directament digital
   Raquel Hernández

Article a text complet          Amb criteri propi

Article a text complet          A destacar Article a text complet          Crònica professional


Article a text complet          re-Marcats