Item 51, juliol-desembre 2009
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Item 51, juliol-desembre 2009
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Què fem amb el patrimoni? 
  Patricia Russo i Josep Turiel

Article a text complet
Els fons bibliogràfics patrimonials: els fons jurídics. La Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 
  Isabel Juncosa Ginestà

Article a text complet
La Internet literària catalana. Balanç i prospectiva 
   Teresa Fèrriz Roure

Article a text complet
El sistema de gestió documental de la Universitat de Barcelona: una funció de suport a la creació de patrimoni intangible? 
   Jordi Andreu i Daufí

Article a text complet
Llibres electrònics: la guerra digital global pel domini del llibre 
   Chimo Soler

Article a text complet
El patrimoni i els museus: una relació íntima 
   Marc Sureda i Jubany

Article a text complet
El passat que torna: conservació, documentació i difusió del fons procedent del Jaciment Arqueològic de l’Esquerda 
   Maria Ocaña, Carme Cubero, Imma Ollich i Montserrrat de Rocafiguera

Article a text complet          Amb criteri propi 

Article a text complet          Crònica professional 


Article a text complet          A destacar  Article a text complet          re-Marcats