Item 44, setembre-desembre 2006
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 44, setembre-desembre
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Presentació
Pàg. 3-5


Article a text complet
Article a text complet

Llibres a les trinxeres. Lectura i biblioteques durant la Primera Guerra Mundial
Alfons González Quesada
Pàg. 7-42
Es descriu l'actitud que les biblioteques públiques van mostrar durant la conjuntura generada per la Primera Guerra Mundial, a través de la revisió dels casos de quatre dels principals països bel·ligerants: Regne Unit, Alemanya, Rússia i Estats Units. S'expliquen les iniciatives que es van articular per fer arribar material de lectura als fronts, i s'esbossen les conseqüències immediates que va tenir l'experiència de la guerra en la institució bibliotecària d'aquests països.


Article a text complet
Article a text complet

Biblioteques d'una república en guerra, o, quan el fusell d'avui és garantia de la biblioteca de demà
Ramón Salaberria, Blanca Calvo
Pàg. 43-66
S'exposa el treball bibliotecari realitzat pel govern de la República durant la Guerra Civil en tres àmbits: la creació de biblioteques en fronts, casernes i hospitals; les tasques de confiscació i protecció de llibres i biblioteques, públiques i privades, i les accions endegades per la Sección de Bibliotecas del Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico. Prèviament, s'explica l'esforç realitzat entre els anys 1931 i 1936 en matèria de biblioteques públiques, especialment en el desenvolupament de les biblioteques obreres; les petites biblioteques de cent volums enviades i lliurades pel Patronato de Misiones Pedagógicas en més de 5.000 pobles i llogarets; i les 200 biblioteques públiques municipals obertes en el període de 1933 –sobretot– a 1936. Es dóna una especial rellevància a una organització: Cultura Popular, i quatre bibliotecaris: Tomás Navarro Tomás, Juan Vicens, María Moliner i Teresa Andrés.


Article a text complet
Article a text complet

El Servei de Biblioteques del Front, epopeia cultural del segle XX
Vicenç Allué
Pàg. 67-111
S'exposa l'obra del Servei de Biblioteques del Front de la Generalitat de Catalunya durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939). Es contextualitza en el marc de la projecció cultural dels anys trenta dels governs estatal i català. Les respectives tradicions i les realitats culturals de cada territori eren prou diferents i distaven de generar paral·lelismes. No obstant això, la conjuntura del moment fa que els dos projectes tinguin uns objectius comuns. La relació entre ambdós projectes culturals de guerra va ser fructífera i els serveis bibliotecaris de guerra van actuar com a subsidiaris de l'obra cultural de l'exèrcit republicà. Es parla del foment i la cooperació de les biblioteques de guerra que es van projectar al territori republicà, especialment les biblioteques organitzades pel govern de Catalunya. Es revisen el període inicial de salvament documental, la lectura als hospitals i la tasca desenvolupada pel bibliobús. S'aporten testimonis dels soldats que demanaven llibres des dels fronts. La confluència de serveis i projectes diferents en els fronts de lluita també va ocasionar alguns problemes.


Article a text complet
Article a text complet

Maria Teresa Boada i Maria Cugueró: «Érem tan, tan innocents…»
Núria Ventura i Jesús Gascón
Pàg. 113-131
Entrevista conjunta a M. Teresa Boada i Maria Cugueró, bibliotecàries que van acabar els seus estudis a l'Escola de Bibliotecàries els anys trenta. Parlen de com era l'Escola d'aquella època i els seus professors, del treball de les bibliotecàries durant la Guerra civil i la immediata postguerra, del Servei de Biblioteques del Front, i de les represàlies i la revisió de fons a les biblioteques durant els anys quaranta.


Article a text complet
Article a text complet

Recursos d'informació i documentació sobre la guerra civil espanyola a Catalunya
Rubén Guillén Guerrero
Pàg. 133-158
Recull selectiu i descriptiu de recursos i serveis d'informació i documentació sobre la Guerra Civil, principalment a Catalunya, però també de la resta d'Espanya. S'hi inclouen biblioteques especialitzades (en destaca la del Pavelló de la República, de la Universitat de Barcelona), biblioteques públiques, arxius (amb menció especial a l'Arxiu Nacional de Catalunya i als documents provinents de l'Archivo General de la Guerra Civil, a Salamanca, i als arxius militars), llibreries i alguns recursos d'Internet. Es comenta el projecte de creació i desenvolupament del Centro Documental de la Memoria Histórica, amb seu a Salamanca, que aplegarà documentació (original o reproduïda) relativa a la Guerra Civil, provinent de tot arreu.


Article a text complet
Article a text complet

Rubió, Rubió i el bibliobús del front
Pàg. 159-163
Carta de Jordi Rubió a Manuel Rubió
Sant Boi, 6-IX-38.


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques
Pàg. 165-168


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats
Pàg. 169-191


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English
Pàg. 193-194


Article a text complet
Article a text complet

Resúmenes en español
Pàg. 195-196