Item 42, gener-abril 2006
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 42, gener-abril
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Presentació
Pàg. 3-5


Article a text complet
Article a text complet

Webs semàntiques: les webs de segona generació
Mar Romaní
Pàg. 7-19
S'exposa el significat de les webs semàntiques i es descriuen el que són les ontologies i els seus usos més habituals. També s'exposa una breu mirada al passat, al present i cap a on s'encamina el futur proper de les webs intel.ligents, passant per una comparació entre les webs de primera generació i les de segona generació, que comporta la citació de diferents exemples de webs semàntiques. Finalment, es descriu quin paper jugaran els professionals de la informació i la documentació en un futur no gens llunyà.


Article a text complet
Article a text complet

Ontologies, els reptes de les organitzacions
V. Richard Benjamins
Pàg. 21-32
La web semàntica ha estimulat la creació de tecnologies que permeten afegir significat al contingut. Una de les àrees principals d'aplicació de les tecnologies de la web semàntica, avui dia (2005-2006), és la gestió del coneixement i, en particular, una de les claus de qualsevol aplicació de la web semàntica: poden considerar-se els "cervells" de l'aplicació. S'expliquen les metes que les organitzacions afronten en construir una aplicació basada en una ontologia.


Article a text complet
Article a text complet

Una aproximació als llenguatges ¿documentals? en la web semàntica
Antonio García Jiménez
Pàg. 33-50
A partir de la consideració del paper dels tesaurus en l'actualitat, s'introdueix el concepte d'ontologia, i els avantatges que té sobre el tesaurus en l'organització de la informació. Es descriu què suposa el domini ontològic, la conversió dels tesaurus a ontologies, mitjançant l'ús del model SKOS-Core, i es presenten algunes experiències d'aquest tipus de conversió: les d'AGROVOC i el tesaurus del National Cancer Institute. Finalment, es presenten algunes consideracions sobre les interrelacions entre ambdues formes de representació del coneixement.


Article a text complet
Article a text complet

Marcia J. Bates: El context i la interacció han de ser elements bàsics en els sistemes de recuperació de la informació
Mario Pérez Montoro i Jesús Gascón
Pàg. 51-62
Entrevista a Marcia J. Bates a la University od California at Los Angeles i experta en sistemes de recuperació de la Informació orientats a l'usuari i en representació del contingut i accés per matèries. Es parla de l'evolució de les tecnologies i l'automatització de tasques que requereixen la capacitat de raonament de la persona, del comportament de l'usuari quan cerca per matèries, de la formació en competències en el maneig de la informació, de la necessitat del context en la indexació i la recuperació per matèries, i l'empatia en les relacions entre bibliotecaris i usuaris.


Article a text complet
Article a text complet

Ajuntaments a Internet: anàlisi a les comarques de Girona 2001-2006
Carme Fenoll Clarabuch, Ciro Llueca Fonollosa
Pàg. 63-109
Anàlisi, avaluació i estat de la qüestió de les pàgines web dels ajuntaments de les comarques de Girona. L'article realitza una anàlisi exhaustiva dels continguts, la gestió i el disseny dels 154 ajuntaments virtuals de la demarcació gironina, a gener de 2006. Partint de la revisió d'un article anterior dels mateixos autors (Ítem, 2001) es traça la comparativa a cinc anys vista i es reflexiona sobre les tendències identificades, així com sobre els reptes de futur.


Article a text complet
Article a text complet

L'àrea infantil a la Biblioteca del Dictricte 6 (BD6) de Terrassa: una proposta d'organització
Montse de la Torre Garcia
Pàg. 111-128
Es donen les característiques i tasques pròpies de l'àrea infantil de la Biblioteca del Districte 6 de Terrassa. La biblioteca és de nova construcció i això ha permès plantejar l'organització des de zero i partint només de l'experiència del seu personal i de la resta de biblioteques de la xarxa municipal. S'exposen: els trets bàsics del grup d'usuaris als quals dóna servei aquesta sala; el tipus de fons i suports documentals disponibles, les diferències en l'organització, tractament tècnic i conservació; el procés del document des de la tria fins a la disposició a les prestatgeries, funcions i tasques de l'equip responsable de l'àrea infantil i del personal que, de forma puntual, hi treballa.


Article a text complet
Article a text complet

Fonts per a l'estudi de la història del llibre i de les biblioteques: a la Biblioteca de Catalunya
Anna Gudayol
Pàg. 129-149


Article a text complet
Article a text complet

Apunts sobre la Phillps Exeter Academy Library
Daniel Gil Solés
Pàg. 151-156
Es comenten els textos que l'arquitecte Louis I. Kahn escrigué sobre el seu projecte per a la biblioteca de la Phillips Exeter Academy, a Exeter (Anglaterra). Kahn hi reflexiona sobre la forma i les característiques ideals que ha de tenir l'edifici d'una biblioteca, amb zones diferenciades segons la funció: exhibició de materials, relació entre els usuaris i relació entre aquests i els materials (ús i lectura). S'esmenta la influència que sobre aquesta concepció ha pogut tenir el projecte de biblioteca d'Étienne-Louis Boullée, arquitecte del segle XVIII.


Article a text complet
Article a text complet

Bibliotecaris-documentalistes: més de 2.500 professionals a Catalunya al servei de la societat de la informació i el coneixement
Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Pàg. 157-161
Text del fullet informatiu editat pel COBDC el 2006 per donar a conèixer entre els organismes i les empreses -potencials contractadors dels col·legiats- els perfils i les competències professionals dels bibliotecari-documentalista actual. Els perfils s'agrupen segons la seva relació amb l'ús de tecnologies de la informació, el treball a l'empresa, la formació i la consultoria, i l'organització de la informació. Es destaquen les funcions que pot dur a terme el professional en diferents sectors laborals.


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats
Pàg. 163-171


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English
Pàg. 173-175


Article a text complet
Article a text complet

Resúmenes en español
Pàg. 177-179