Item 41, setembre-desembre
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 41, setembre-desembre
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Presentació
Pàg. 3-5


Article a text complet
Article a text complet

Digitalització dels llibres de les biblioteques
Miquel Térmens i Graells
Pàg. 7-26
Es descriuen els diversos projectes d'abast global que darrerament s'han presentat per digitalitzar de forma massiva els llibres de les biblioteques. S'analitzen els objectius d'aquest tipus de projectes i els aspectes tecnològics i d'organització que comporten. Finalment, es comenten les implicacions que aquests nous serveis poden tenir pels que ja proporcionen les biblioteques i en la funció social d'aquests centres.


Article a text complet
Article a text complet

El Taller Digital de la Universitat d'Alacant: bressol de biblioteques digitals
Francesca Marí Domenech, Laura Sánchez Menasanch
Pàg. 27-40
El Taller Digital de la Universitat d'Alacant és una empres dedicada a organitzar i presentat informació digital. Ha desenvolupat dues biblioteques virtuals reconegudes, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes i la Biblioteca Virtual Lluís Vives, S'explica con s'han concebut, evolucionat i executat els dos projectes, que s'han convertit en una mostra de conciliació entre les biblioteques tradicionals i el món digital. L'evolució tecnològica pel que fa a l'accés a la informació a través d'Internet obliga, tant les empreses com les institucions, a investigar i crear noves formes de presentat-la. La tasca hui dia és la d'oferir, de manera eficient, un sistema de visualització compatible amb les eines que s'estan utilitzant en l'anomenada societat de la informació.


Article a text complet
Article a text complet

L'estratègia de la Biblioteca de Catalunya en projectes digitals
Dolors Lamarca Morell, Eugènia Serra Aranda
Pàg. 41-53
La Biblioteca de Catalunya ha iniciat una sèrie d'accions per a evolucionar cap a un model de biblioteca oberta, fiable i orientada a l'usuari. Una de les línies estratègiques perquè ha apostat en aquest procés de canvi ha estat l'impuls de projectes de l'àmbit digital. L'article proporciona una panoràmica dels diversos projectes en curs de la Biblioteca, els antecedents, objectius i característiques, així com els resultats i beneficis que es volen obtenir a curt i mitjà termini. Són projectes de caràcter cooperatiu que tenen la voluntat de proporcionar als usuaris eines d'accés a la informació, contribuir a la preservació del patrimoni català i augmentar la presència de continguts catalans a Internet per a donar a conèixer la cultura i la llengua catalanes arreu del món.


Article a text complet
Article a text complet

Els dipòsits electrònics col·lectius del CBUC: antecedents i situació actual
Lluís Anglada i de Ferrer, Sandra Reoyo Tudó
Pàg. 55-65
El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) va començar a gestionar recursos electrònics l'any 1998 amb la posada en marxa de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC). Es fa un repàs de com, des de llavors, la BDC s'ha dividit en dues línies de treball: la contractació de recursos electrònics comercials i l'elaboració de dipòsits electrònics col·lectius d'accés lliure on s'inclou informació generada per les pròpies institucions. D'aquests últims se'n presenta l'estat actual.


Article a text complet
Article a text complet

El futur serà el resultat de la feina que fem ara
Marta López Vivancos i Anna Rovira
Pàg. 67-76
Entrevista a Rosa Regàs, directora de la Biblioteca Nacional espanyola des de 2004. Parla sobre la Biblioteca Nacional des de la seva arribada, els projectes de dinamització cultural i la seva major obertura als ciutadans i les relacions amb altres biblioteques de l'Estat i Europa. També sobre els projectes de digitalització dels fons i de nous serveis en línia que ha endegat, i els canvis en l'organització. Es comenta el problema que representa el dipòsit legal, tant d'impresos com de recursos electrònics en línia. Acaba comentant el paper de les biblioteques nacionals.


Article a text complet
Article a text complet

La biblioteca viva: biblioteca o biobiblioteca?
Lourdes Reyes i Camps
Pàg. 77-83
Es planteja, amb un símil que pretén ser lúdic i pedagògic, què és i ha de ser la biblioteca púbica. Es comparen les biblioteques públiques i els éssers vius: les biblioteques, com els organismes vius, es nodreixen (amb personal, fons, equipament informàtic i edificis), es relacionen (amb els usuaris i la comunitat on són) i es reprodueixen (amb l'ajut d'entitats com les que formen el personal, les administracions públiques, etc.).


Article a text complet
Article a text complet

El nou impuls de l'americanisme a casa nostra: Casa Amèrica Catalunya i el seu Centre de Documentació
Ferran Camps i Plana
Pàg. 85-98
S'expliquen el naixement i consolidació del Centre de Documentació de Casa Amèrica Catalunya, orientat cap al seguiment de la realitat llatinoamericana, en el marc d'una institució que promou a Catalunya el coneixement del fet cultural iberoamericà. Se n'expliquen l'evolució, els objectius i els serveis. El centre vol ser, en el futur, un referent pel que fa a la informació relativa a l'Amèrica Llatina.


Article a text complet
Article a text complet

Les biblioteques de Verne
Jesús Gascón
Pàg. 99-102
Amb motiu del centenari de la mort de Jules Verne es comenta la relació de l'autor amb les biblioteques. Verne va ser un gran usuari de les biblioteques de París, per a trobar-ne les dades necessàries per a les seves novel·les. En aquestes, la presència de les biblioteques no abunda, però s'hi presenten com a fonts d'informació en un sentit bastant modern del terme. Se'n comenten alguns fragments, principalment un de Voyage au centre de la Terre, referent a la circulació dels llibres d'una biblioteca.


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats
Pàg. 103-118


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English
Pàg. 119-121


Article a text complet
Article a text complet

Resúmenes en español
Pàg. 123-125