Item 40, maig-agost 2005
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 40, maig-agost
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Presentació
Pàg. 3-5


Article a text complet
Article a text complet

El llibre i la lectura en el cartellisme polític
Alfons González Quesada
Pàg. 7-28
Es descriu el valor simbòlic que han adoptat les imatges del llibre i la lectura en el cartellisme polític del segle xx, a través d'una selecció de moments històrics rellevants on el la propaganda, el llibre, i per extensió, la lectura han tingut un protagonisme singular: les dues guerres mundials, la Revolució Russa, la Guerra Civil a Espanya, el New Deal als EUA, la Revolució Cultural Xinesa i les campanyes d'alfabetització a Cuba i Nicaragua.


Article a text complet
Article a text complet

Els clubs de lectura: dues experiències a dues ciutats
Gemma Domingo Espinet, Maria dels Àngels Sola Medina
Pàg. 29-44
Què és un club de lectura? Objectius, funcionament i tipus de clubs que exiteixen, des de la experiència de la Biblioteca Pública de Lleida i de la Biblioteca Francesca Bonnemaison de Barcelona. També s'hi ha reflectit una panoràmica de les característiques dels diferents clubs de lectura de les Bibliteques de Barcelona i d'aquells a què presta el fons la Biblioteca Pública de Lleida.


Article a text complet
Article a text complet

Participació i oportunitats de les Biblioteques de Barcelona en l'Any del Llibre i la Lectura
Carme Galve Montore
Pàg. 45-58
L'Any del Llibre i la Lectura, el 2005, és una campanya de promoció de la lectura que celebra la relació de Barcelona amb el món del llibre a través d'un ampli programa d'activitats per facilitar l'intercanvi d'experiències entre els diferents agents que participen en l'adopció d'hàbits a la lectura: des d'autors i editors fins a llibreters, bibliotecaris o docents. Iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona, hi col·laboren la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Cultura, i més de 360 entitats de tot tipus. Biblioteques de Barcelona és un dels principals actors del projecte, ja que ha estat membre consultor en la seva definició, és el principal agent de programació i preveu la seva participació en l'avaluació. A més, la xarxa de biblioteques de Barcelona pretén aprofitar i donar continuïtat a una sèrie d'oportunitats arran de l'any temàtic, com l'ampliació i consolidació de sinergies amb les indústries culturals de la ciutat, així com la creació d'una plataforma de debat entorn de la lectura.


Article a text complet
Article a text complet

De com el pobre Sisif va acabar aplanant la muntanya: una aproximació a la Biblioteca Arús
David Domènech
Pàg. 59-86
Presentació de la Biblioteca Arús, a Barcelona, biblioteca de recerca especialitzada en moviments socials contemporanis, així com en ciències auxiliars afins en els àmbits jurídic, polític i econòmic. Es fa especial incidència en la història del centre i les circumstàncies de la seva fundació, el 1895, com a biblioteca pública, destinada a la formació de les classes obreres de la ciutat. Es parla de la seva seu, d'alt contingut simbòlic, i del fons inicial, molt avançat per al moment. Tancada el 1939, va ser reoberta el 1967; poc després, per la vàlua històrica del seu fons i la importància de la secció de moviments socials, va esdevenir biblioteca especialitzada. Com a annex es donen les dades descriptives del centre en l'actualitat.


Article a text complet
Article a text complet

La biblioteca universitària com a centre de recursos per a l'aprenentatge i la recerca
Mercedes Caridad Sebastián, Miguel Ángel Marzal García-Quismondo, Fátima García López, Teresa Monje Jiménez
Pàg. 87-108
L'Espai Europeu d'Ensenyament Superior suposarà una de les transformacions més importants per a les universitats. D'un sistema d'ensenyament tradicional basat en la docència es passarà a un nou sistema educatiu basat en l'aprenentatge. Aquesta situació de canvi i transformació que viu la universitat afectarà també les seves biblioteques, institucions que sempre han estat lligades als objectius de la universitat. Per tal d'assumir aquests reptes nous cal un nou model de biblioteca que sigui part activa del procés d'aprenentatge. En el nou paradigma, la biblioteca restarà configurada com a centre de recursos per a l'aprenentatge i la recerca (CRAI). A l'article es revisa el concepte de CRAI i els serveis que presta, i s'analitzen algunes qüestions sobre el procés engegat per les biblioteques universitàries per tal d'ajustar-se al nou model.


Article a text complet
Article a text complet

Gestió del coneixement i teoria constructivista de l'aprenentatge: sinergies en entorns d'aprenentatge virtual
Alfredo Rodríquez Papaseit
Pàg. 109-126
Vivim immersos en una època de canvi, on els efectes del frenètic desenvolpament tecnològic, la desregulació de molts sectors i l'economia mundialitzada han fet necessària l'aparició de professionals amb una alta capacitació i amb habilitat per a adaptar els seus coneixements a l'actual ritme del canvi. L'objectiu d'aquest document és avaluar els beneficis que una visió integradora entre aprenentatge en línia (e-learning) i gestió del coneixement pot aportar als procesos de formació continuada. Per tal de fer-ho, s'hi analitzen els fonaments bàsics que regeixen tot el procés de gestió del coneixement, i s'hi exposen els fonaments teòrics de les diferents escoles relacionades amb la teoria de l'aprenentatge, posant èmfasi en els models constructivistes. Finalment, examinarem en quina mesura gestió del coneixement i teoria de l'aprenentatge poden confluir en entorns d'aprenentatge virtual.


Article a text complet
Article a text complet

El paper dels documentalistes a l'empresa de serveis: dues experiències...
Rebeca García Palomeque, Inés Navarro Méndez
Pàg. 127-142
La gestió del coneixement, dels actius intangibles d'una organització, com ara la seva informació, és vital per al bon funcionament d'una empresa. El paper del documentalista, com a especialista en la gestió de la informació i la documentació, és cada cop més important en les empreses, Es presenta el cas d'una empresa de serveis empresarials, amb dos serveis de documentació: un d'informació jurídica, que serveix als advocats de l'empresa, i un d'informació empresarial. En tot dos, la tasca fonamental és la cerca d'informació i la resolució de consultes; amb la informació trobada i tractada per donar-li calor afegit, es crea una base de dades que, des de la intranet corporativa, permetrà accedir als empleats a tota aquella informació que s'ha emprat abans. La formació dels usuaris és fonamental. A més, s'expliquen altres processos més específics en els quals participa el documentalista, com la detecció de riscos empresarials a l'elaboració d'eines per a la gestió del coneixement.


Article a text complet
Article a text complet

In memoriam Rosa Ricart i Ribera
Gemma Bierge Lloret
Pàg. 143-145


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats
Pàg. 147-163


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English
Pàg. 165-167


Article a text complet
Article a text complet

Resúmenes en español
Pàg. 169-171