Item 39, gener-abril 2005
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 39, gener-abril
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Presentació

Pàg. 3-4


Article a text complet
Article a text complet

Màrqueting bibliotecari: una realitat en desenvolupament
Àngels Massísimo i Sánchez de Boado
Pàg. 5-25
Es presenta el màrqueting com a disciplina i la seva evolució, per tal de situar-ne l'estat a les biblioteques de Catalunya i de l'Estat espanyol, des de l'inici dels primers treballs teòrics sobre la matèria fins a l'actual pràctica diària de les biblioteques i entitats relacionades. La pràctica actual passa, sobretot, per experiències d'aplicació dels coneixements empírics sobre segments d'usuaris al disseny de serveis a mida; per la promoció, tant dels serveis i els centres concrets com de la lectura i de les biblioteques en general i la seva imatge i, menys, pels estudis de públics, especialment els estudis de satisfacció realitzats amb vista a l'avaluació dels serveis, però encara poc desenvolupats pel que fa a la segmentació dels mercats.


Article a text complet
Article a text complet

Fundraising: possibilitats i usos en les pràctiques de captació de recursos per a patrocini, mecenatge o esponsorització
Ciro Llueca
Pàg. 27-38
Es comenten les característiques de les actuacions de patrocini, mecenatge de les empreses en l'àmbit cultural, concretament el de les unitats d'informació, i per a la realització de projectes concrets. A més, s'indiquen les passes que cal seguir per obtenir fons i finançar amb èxit un projecte, amb exemples de cada cas. El benefici és mutu: la imatge i la reputació de l'empresa en surt beneficiada i li pot permetre arriba a sectors on abans no tenia prou volum de negoci; al seu torn, la unitat d'informació patrocinada pot dur a terme projectes que, si només depenen del seu pressupost habitual, no podrien realitzar-se.


Article a text complet
Article a text complet

Les exposicions virtuals a la Biblioteca d'Humanitats: una experiència i un servei més que satisfactoris
Marina Carbonell
Pàg. 39-46
A la Biblioteca d'Humanitats de la UAB, les exposicions virtuals es varen plantejar, en un principi, com una eina de difusió i extensió de la biblioteca, però actualment s'ha convertit en un servei afegit de gran valor per a tota la comunitat universitària i en una eina de referència molt important per a la docència.


Article a text complet
Article a text complet

El documentalista en una agència de publicitat
Bibiana Borrás Barris
Pàg. 47-52
Es descriu el paper que pot tenir un professional de la informació en el sector de la publicitat, concretament les tasques que desenvolupa en una agència de publicitat i com pot intervenir en una campanya publicitària.


Article a text complet
Article a text complet

Dolors Lamarca: «L'equilibri entre preservar i difondre»
Marta López Vivancos i Anna Rovira Fernández
Pàg. 53-71
Entrevista a Dolors Lamarca, directora de la Biblioteca de Catalunya. S'hi exposen els nous projectes de la Biblioteca de Catalunya, els reptes de les biblioteques nacionals a l'inici del S.XXI, el concepte del dipòsit legal i les iniciatives preses per la biblioteca per obrir-la a la ciutadania.


Article a text complet
Article a text complet

Carol A. Brey-Casiano: «Sí, podem fer-ho!»
Jesús Gascón
Pàg. 73-85
Entrevista a Carol A. Brey-Casiano, presidenta de l'American Library Association. Es parla del paper de la biblioteca pública en poblacions amb molts immigrants, del bibliotecari als EUA, d'alguns projectes de promoció de biblioteques que hi tenen lloc, de l'ALA i els seus conflictes arran la promulgació de la Patriot act.


Article a text complet
Article a text complet

Projecte per al diàleg intercultural a la Biblioteca del Districte 2 de Terrassa
Maria Gental Morral
Pàg. 87-95
La Biblioteca del Districte 2 de Terrassa, basant-se en el principi d'igualtat d'accés per a tothom, té com a missió «encoratjar el diàleg intercultural i afavorir la diversitat cultural», facilitant la participació a les activitats de la biblioteca dels immigrants estrangers que viuen al barri de Ca n'Anglada. La biblioteca vol mostrarse com a una entitat democratitzadora i esdevenir un referent d'igualtat que aposta per la convivència. Amb la implantació del projecte, es pretén aconseguir que Ca n'Anglada sigui vist com un lloc on és possible l'intercanvi cultural, no com un barri problemàtic de la ciutat de Terrassa. Per aconseguir-ho, es treballa mitjançant la col·laboració i la transversalitat entre diversos equipaments, professionals, associacions, etc.


Article a text complet
Article a text complet

Ales de paper
Reflexions japoneses al voltant de l'arquitectura de biblioteques

Daniel Gil Solés
Pàg. 97-99


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques

Pàg. 101-110


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats

Pàg. 111-133


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English

Pàg. 135-136


Article a text complet
Article a text complet

Resúmenes en español

Pàg. 137-138