Item 36, gener-març 2004
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 36, gener-març
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Presentació

Pàg. 3-5


Article a text complet
Article a text complet

El bibliotecari-documentalista davant la prova pericial
Rebeca García Palomeque
Pàg. 5-19
La llei espanyola 1/2000, de 7 de gener, d'enjuiciament civil ofereix al bibliotecari-documentalista una nova via de desenvolupament professional: l'emissió de distàmens pericials a petició d'alguna de les parts implicades en un procés judicial. L'article analitza la finalitat i la forma de l'informe pericial i s'il·lustra amb un cas pràctic real.


Article a text complet
Article a text complet

KOHA: l'eina de treball del nou CRA de l'Escola Universitària del Maresme
Enric Camón Luis
Pàg. 21-38
Es presenta el sistema integrat de gestió automatitzada d'unitats d'informació KOHA de codi lliure, i s'expliquen els motius per a la seva adopció, l'estructura i funcionament en el context del procés de transformació de la Biblioteca de l'Escola Universitària del Maresme Centre de Recursos per a l'Aprenentatge (CRA). La transformació de la Biblioteca en un CRA respon a una anàlisi de necessitats d'aprenentatge i de recursos disponibles (pocs, en un centre de dimensions petites) i la voluntat d'optimitzar aquests últims.


Article a text complet
Article a text complet

Gent gran a la biblioteca: més enllà de la lectura del diari
Ivana Ares Seijo
Pàg. 41-56
La Biblioteca Can Peixauet de santa Coloma de Gramanet ofereix quatre activitats destinades a gent gran: curs d'Internet per a adults, club de lectura per a gent gran, visites guiades per a adults i gent del barri explica contes. D'una banda s'hi analitza la població del barri del Raval i s'hi descriuen les activitats, les diferents formes de difusió i el seu finançament, i se n'avalua el rendiment. D'altra banda s'hi proposen actuacions de millora dels serveis per a gent gran i, per últim, es relacionen amb els projectes i les directrius europees sobre l'adequació de serveis a sectors especials.


Article a text complet
Article a text complet

La lectura fàcil a les biblioteques catalanes
Núria Silvestre Gusí, Rosa Maria Capo
Pàg. 57-77
El Grup de Treball de Lectura Fàcil del COBDC presenta els resultats del qüestionari tramès l'any 2003 a un grup de biblioteques públiques catalanes. L'objectiu del qüestionari era comprovar si es coneixien els materials de lectura fàcil i si hi havia demandes de textos en format adaptat. També es volien conèixer les preferències temàtiques i idomàtiques amb vista a editar textos d'aquest tipus. Es demanaven alhor llistes d'entitats que podien estar interessades en aquest tipus de materials i d'obres que, per fer-se servir amb determinats col·lectius o persones, haurien d'adaptar-se.


Article a text complet
Article a text complet

Activitats per a discapacitats mentals a la biblioteca pública
Antonia Altamiro Cardoso, Alícia Moreno i Pulido, Irene Moreno Romero, Montse Vilarrasa Delgar
Pàg. 79-89
A partir de la realització d'unes sessions d'hora del conte per a un grup de discapacitats mentals del Taller Sant Jordi, efectuades a la biblioteca pública de Sant Pau i Santa Creu, s'explica què s'ha de tenir en compte per tal d'engegar una activitat d'aquestes característiques, s'exposen les característiques d'aquestes persones, es comenta l'experiència i se n'avaluen els resultats.


Article a text complet
Article a text complet

Ales de paper

Pàg. 87-89


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats

Pàg. 91-108


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques

Pàg. 109-114


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English

Pàg. 115-116


Article a text complet
Article a text complet

Resúmenes en español

Pàg. 117-118