Item 33, gener-abril 2003
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 33, gener-abril
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Presentació

Pàg. 3-4


Article a text complet
Article a text complet

Del llibre al lector : els ordres de la lectura pública
Jordi Llobet i Domènech
Pàg. 5-13
Descripció del projecte de difusió bibliogràfica del Sistema de Lectura Pública de Catalunya endegat pel Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic. A partir de l'experiència viscuda amb aquest projecte, i en base a unes lectures teòriques, es proposen una sèrie de reflexions sobre el paper i les funcions del treball bibliogràfic en el camp de la lectura pública.


Article a text complet
Article a text complet

Entrevista a... Barbara J. Ford: "Hem d'estar orgullosos de ser bibliotecaris"
Per Núria Ventura i Jesús Gascón
Pàg. 15-28
Entrevista a Barbara J. Ford. En ella exposa el seu punt de vista sobre el paper de la biblioteca pública a una gran ciutat, partint de l'experiència de la xarxa de biblioteques públiques de la ciutat de Chicago. També es tracta la imatge del bibliotecari i les seves necessitats de formació continuada.


Article a text complet
Article a text complet

La Biblioteca del Centre Penitenciari de Joves de Barcelona
Lola Burgos Oliván, Andreu Sulé Duesa
Pàg. 29-50
Es descriu el servei de biblioteca del Centre Penitenciari de Joves de Barcelona. En primer lloc es fa una breu explicació de l'organització del centre penitenciari per unitats de convivència i de les principals característiques dels seus interns (edat, medi sociocultural, nivell cultural, estudis en curs, etc.). Posteriorment es descriu pròpiament el servei de biblioteca del centre des de diferents punts de vista: administració, serveis, pressupost, personal, localització i condicionament, col·lecció, catàleg i promoció i difusió. Per últim, es comparen i valoren les principals dades d'aquest servei amb les que estableixen les recomanacions de l'IFLA per a biblioteques de presó.


Article a text complet
Article a text complet

Recuperació de temes iconogràfics a bases de dades d'imatges artístiques a Internet
Ramon Soler i Fabregat
Pàg. 51-70
Examen dels sistemes d'indexació d'imatges utilitzats per 30 bases de dades sobre belles arts, disponibles a Internet. Hom compara els procediments d'anàlisi i recuperació dels temes representats: ICONCLASS, tesaures, classificacions en llenguatge natural, encapçalaments de matèria, descriptors simples, text lliure.


Article a text complet
Article a text complet

Nous jaciments laborals per a diplomats: anàlisi dels convenis de cooperació educativa de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (UB), 1998-2002
Maite Comalat Navarra, Constança Espelt Busquets, Anna Rubió Rodon
Pàg. 71-83
A partir de les ofertes de col·laboració d'empreses privades amb finalitat de lucre rebudes a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona entre setembre de 1998 juny de 2002, es presenten i analitzen tres aspectes especialment destacables: el sector d'activitat de les empreses, les tasques per a les quals se sol·liciten els estudiants i, en darrer lloc, els coneixements i actituds que se'ls requereix. La informació recollida permet fer algunes propostes d'actuació i definir línies de treball tant pel que fa a la formació acadèmica dels alumnes com a la seva orientació professional.


Article a text complet
Article a text complet

La Biblioteca de la Memòria
M. Teresa Miret i Solé
Pàg. 85-96
La Biblioteca de la Memòria és un projecte de la Biblioteca Central d'Igualada que es presenta com una experiència de cerca, recollida, conservació i divulgació de testimonis personals duta a terme per la biblioteca pública. Com a característiques principals cal remarcar-ne la implicació d'entitats i persones en aquesta idea comuna de promoure la cerca i de recollir testimonis de memòria popular. Se n'explica la metodologia i els resultats, de manera que pugui servir com a pauta de treball per a d'altre biblioteques públiques que vulguin endegar projectes semblants per tal de preservar la història oral de Catalunya.


Article a text complet
Article a text complet

Els bibliobusos: l'accés a la informació, la cultura i el lleure per als habitants de zones rurals
Judith Viñas
Pàg. 97-104
Els bibliobusos són una peça clau per acostar la societat de la informació, la cultura i el lleure als hanitants de zones rurals, però segueixen sent per a molts uns grans desconeguts. Amb aquest article es vol donar a conèixer què són i com funcionen. Partint del marc legal on s'ubiquen i de la seva història es fa una descripció dels equipaments, fons, serveis, activitats, recursos humans i horari dels vuit bibliobusos que actualment té en funcionament la Diputació de Barcelona.


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats

Pàg. 105-115


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques

Pàg. 117-121


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English

Pàg. 123-124


Article a text complet
Article a text complet

Resúmenes en español

Pàg. 125-126