Item 32, setembre-desembre 2002
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 32, setembre-desembre
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Presentació

Pàg. 3-4


Article a text complet
Article a text complet

Documentalista audiovisual, un ofici apassionant
Montserrat Bailac i Puigdellívol
Pàg. 5-16
En el camp de la producció audiovisual es configura una nova especialització del documentalista com a professional que reuneix, alhora, els coneixements tècnics de tractament i gestió de les imatges i les habilitats de recerca. Aquest documentalista s'integra plenament en els equips de producció i participa en els projectes ja en les fases inicials. En l'article s'inclou un annex amb un breu directori de les diferents organitzacions internacionals que agrupen aquests professionals i se'n comenten els aspectes més rellevants.


Article a text complet
Article a text complet

Els professionals dels centres de documentació audiovisual
Montserrat Català i Freixa
Pàg. 17-26
En els darrers anys, els mitjans de comunicació audiovisual han sofert canvis espectaculars que han afectat en gran manera els centres de documentació. A partir del cas del Departament de Documentació de Televisió de Catalunya, l'autora exposa algunes característiques que hi troben els documentalistes en la seva feina: redefinició constant de les seves funcions, falta de concreció del perfil professional requerit, i manca d'una formació inicial més especialitzada i d'àmbits de discussió i d'intercanvi específics.


Article a text complet
Article a text complet

Diaris digitals a Internet: panorama actual i expectatives professionals per als bibliotecaris-documentalistes
Dra. Àngels Jiménez López, Dr. Alfons González Quesada, Dra. M. Eulàlia Fuentes i Pujol
Pàg. 27-44
L'article ofereix una panoràmica, des d'un punt de vista documental, de la significació i situació actual dels serveis de valor afegit (SVA) de la premsa espanyola a Internet. Caracteritza el perfil dels diaris digitals i l'aplicació de la cadena documental en els seus SVA. Incideix en la relació de dependència que s'estableix entre l'aplicació de les tècniques documentals i el nivell de qualitat dels serveis. Destaca la necessitat que els bibliotecaris-documentalistes participin en els equips que dissenyen, desenvolupen i gestionen els SVA dels diaris digitals i proposa aquests nous mitjans com a alternativa laboral per a aquests professionals. El treball conclou amb un seguit d'orientacions per a la millora qualitativa dels serveis i, per extensió, de la premsa digital.


Article a text complet
Article a text complet

Per una defensa dels arxius sonors de la nostra memòria
Armand Balsebre
Pàg. 45-50
Una part important de la documentació del segle XX està constituïda pels enregistraments sonors de mitjans de comunicació com ara la ràdio. Només la correcta conservació d'aquests documents permetrà els investigadors de reconstruir una història que, sense aquestes fonts, seria incompleta. La manca de visió de futur dels responsables, les mancances tecnològiques i les despeses que suposava la conservació dels enregistraments han fet que els arxius sonors espanyols siguin molt fragmentaris.


Article a text complet
Article a text complet

El Departament de Documentació de Catalunya Ràdio
Teresa Miralles, Raquel Vizcaya
Pàg. 51-55
Descripció del centre, de les seves seccions (arxiu de premsa i fonoteca, especialment) i els serveis que ofereix.


Article a text complet
Article a text complet

Reflexions sobre la mesura de la qualitat en la biblioteca
Carina Rey Martín, Concepción Rodríguez Parada
Pàg. 57-67
Aproximació teòrica al concepte d'avaluació a la biblioteca: definicions i teories proposades sobre què i com avaluar i evolució del concepte (des d'un enfocament quantitatiu a la preocupació per l'impacte, passant per l'enfocament qualitatiu). Tot i haver avançat, s'ha de treballar més en qüestions de caire terminològic i metodològic, en la recerca de nous indicadors que mesurin adequadament l'impacte, i en la col·laboració entre els agents (bibliotecaris, usuaris, avaluadors, etc.) que intervenen en l'avaluació.


Article a text complet
Article a text complet

Estalviant temps i millorant processos en un servei electrònic de DSI
Roser Alonso, Lluïsa Amat, Montse Aragüés, Àngel Beumala, Marta García Sánchez
Pàg. 69-81
La Biblioteca Rector Gabriel Ferraté va iniciar l'any 2000 un servei de difusió selectiva d'informació a través del correu electrònic, anomenat D'interès. D'aquest servei, l'única part que des del seu inici teníem automatitzada era la "visible" per a l'usuari: El servei de subscripció als butlletins, que permet l'usuari subscriure's a través d'una interfície web, i el servei de tramesa electrònica d'aquests butlletins. La valoració del servei al cap d'un any tenia parts bones pel que fa a la satisfacció dels usuaris, però des del punt de vista intern la periodicitat mensual dels butlletins i la seva confecció "artesanal" feien que no tinguéssim prou temps per elaborar-los adequadament. Ens vam plantejar, doncs, una reestructuració interna del servei basada a aconseguir unes eines que ens permetessin gestionar de forma òptima els recursos d'informació que difonem en aquests butlletins. Per una banda vam crear dues bases de dades, la primera per gestionar les fonts d'informació que ens proveeixen de recursos, i la segona per gestionar aquests recursos que després farem arribar als nostres subscriptors. I per l'altra vam millorar la selecció dels recursos i de les fonts d'informació, i vam reestructurar la tasca d'edició electrònica dels butlletins per fer-ho tot més ràpid.


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats

Pàg. 83-91


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques

Pàg. 93-100


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English

Pàg. 101-102


Article a text complet
Article a text complet

Resúmenes en español

Pàg. 103-104