Item 31, maig-agost 2002
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 31, maig-agost
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Presentació

Pàg. 2-4


Article a text complet
Article a text complet

Accessibilitat al web: panoràmica general
Mireia Ribera Turró, Miquel Térmens Graells
Pàg. 5-16
Es presenta el concepte d'accessibilitat al web com a sistema per a facilitar el treball a la xarxa per part de les persones discapacitades i millorar la usabilitat dels continguts. A partir de la Iniciativa per a l'Accessibilitat al Web (WAI) del World-Wide Web Consortium (W3C), aquest ha elaborat unes directrius que actualment estan en procés d'adopció pels diferents governs i empreses. Finalment es presenten diverses eines informàtiques i entitats de contacte que donen suport a aquestes actuacions.


Article a text complet
Article a text complet

Avaluació de l'accessibilitat i usabilitat dels llocs web de les biblioteques públiques catalanes
Laura López Marín, Eva Mª Méndez Rodríguez, Ángela Sorli Rojo
Pàg. 17-51
Anàlisi de l'accessibilitat i usabilitat dels llocs web de 60 biblioteques públiques catalanes, la Biblioteca de Catalunya i el Catàleg Col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques de Barcelona. L'accessibilitat s'avalua a partir d'indicadors basats en les recomanacions de la Iniciativa per a l'Accessibilitat al Web (WAI). La usabilitat s'avalua en funció del contingut, els usuaris i altres factors. Es té en compte l'URL, claredat, navegabilitat, lluminositat, disseny. La conclusió és que el 90% de les biblioteques incompleixen alguna de les recomanacions i són inaccessibles. La majoria dels llocs avaluats necessitarien petites adaptacions per a ser accessibles. La usabilitat també és, en general, deficient. Cal que els bibliotecaris s'impliquin en el disseny accessible de recursos web, aconseguint d'eliminar les barreres per als discapacitats i potenciant la usabilitat per a la resta dels usuaris.


Article a text complet
Article a text complet

L'accessibilitat dels webs de les universitats catalanes
Miquel Térmens Graells, Mireia Ribera Turró, Andreu Sulé Duesa
Pàg. 53-76
Amb l'impacte d'Internet s'obren noves perspectives professionals per als bibliotecaris-documentalistes, que han d'assumir les tasques de disseny, construcció i manteniment de serveis web. Adela d'Alòs-Moner i Joan Batlle analitzen els objectius i els resultats d'un cas concret: la web municipal de l'Ajuntament de Barcelona (http://www.bcn.es) i la intranet corporativa.


Article a text complet
Article a text complet

Les interfícies web dels OPAC en els biblioteques universitàries espanyoles
Mª Luisa Alvite Díez, Blanca Rodríguez Bravo
Pàg. 77-92
Es realitza una primera aproximació a l'anàlisi i a l'avaluació de les interfícies web de les biblioteques universitàries. Per fer-ho se'n selecciones cinc, cadascuna de les quals empra un sistema de gestió bibliotecària diferent. Les biblioteques universitàries triades han estat: Universidad Autónoma de Madrid (UNICORN), Universitat de Barcelona (VTLS), Universidad Complutense de Madrid (INNOPAC), Universidad de La Rioja (ABSYS) i Universitat de València (IPAC). Tenint en compte la bibliografia sobre avaluació d'interfícies en sistemes de recuperació d'informació en general i en OPAC en particular, s'apliquen dos paràmetres fonamentals: les prestacions de recerca a les quals dóna accés la interfície, per una banda, i les característiques de la pròpia interfície, per l'altra. Els resultats evidencien un comportament millor de les interfícies dels catàlegs en línia gestionats per SIGB (sistemes de gestió bibliotecària) moderns.


Article a text complet
Article a text complet

L'Arbre del Coneixement: un projecte de classificació i tesaurització de la terminologia en català
Marina Salse i Rovira, Marga Pradas i Garijo
Pàg. 93-110
El projecte Arbre del Coneixement, dirigit i promogut pel Grup Enciclopèdia Catalana, neix el 1995 amb un doble propòsit: proporcionar una eina de revisió de la Gran enciclopèdia catalana (obra emblemàtica de l'editorial) i experimentar noves formes d'accés a la informació en el marc d'una societat cada vegada més oberta a les noves tecnologies i als sistemes hipertextuals. El projecte, realitzat en un 80%, organitza seguint una classificació polijeràrquica, les gairebé 225.000 accepcions que constitueixen el corpus enciclopèdic de la Gran enciclopèdia catalana. En l'actualitat l'Arbre del Coneixement ha estat el suport d'una sèrie de realitzacions editorials encarades tant a l'interior de l'editorial (revisió de l'enciclopèdia, generació de diccionaris temàtics), com orientades als usuaris externs (Hiperenciclopèdia, Fototeca, creació de CD, etc.).


Article a text complet
Article a text complet

L'impacte de la informació digital en la recerca de les ciències socials
Pere Masip
Pàg. 111-127
S'analitza l'ús d'informació digital, especialment d'Internet, en cinc disciplines de les ciències socials. La recerca s'ha basat en l'anàlisi de les citacions de tots els articles publicats entre els anys 1997 i 2000 a 25 revistes acadèmiques. L'anàlisi dels resultats obtinguts mostra que els recursos digitals juguen encara un paper molt marginal entre les diverses formes de comunicació acadèmica. Malgrat tot, el rol que juguen els recursos digitals no és uniforme a totes les disciplines. Mentre que en Sociologia, Educació i Psicologia la seva presència és merament testimonial, en l'àmbit de la Biblioteconomia i la Documentació l'ús de recursos digitals es pot considerar plenament assumit.


Article a text complet
Article a text complet

Les biblioteques de les universitats franceses: una política i la seva avaluació (1989-2001)
Claude Jolly
Pàg. 129-138
Anàlisi dels trets més rellevants i dels principals agents que han intervingut en el procés de transformació i millora de les biblioteques universitàries franceses en els últims deu anys.


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats

Pàg. 139-154


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques

Pàg. 155-158


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English

Pàg. 159-160


Article a text complet
Article a text complet

Resúmenes en español

Pàg. 161-162