Item 27, juliol-desembre 2000
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 27, juliol-desembre
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Presentació

Pàg. 2-3


Article a text complet
Article a text complet

Història del llibre i de les biblioteques a Catalunya: quinze anys d'estudis (1985-1999)
Anna Gudayol
Pàg. 4-64
Bibliografia no exhaustiva dels estudis sobre la història del llibre a Catalunya publicats els darrers quinze anys. Les 376 notícies recollides han estat organitzades a l'entorn de tres grans blocs: obres generals i estats de la qüestió, el llibre i la lectura i la premsa i les biblioteques. Com a conclusió l'autora troba a faltar estudis sobre el desenvolupament de la impremta en algunes ciutats, història de les biblioteques i biografies de professionals del sector.


Article a text complet
Article a text complet

Al voltant del servei bibliotecari a zones rurals: tres oportunitats de canvi
Maite Comalat, Lourdes Reyes
Pàg. 65-74
Les autores del llibre Els serveis bibliotecaris en les zones rurals: una proposta d'actuació viable fan un breu repàs a les idees principals de la seva obra. Els elements que cal tenir en compte a l'hora de dissenyar un servei que cobreixi les necessitats específiques del món rural són tres: l'estructura del sistema de lectura pública, la facilitat d'accés a la informació i les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies. El paper dels bibliotecaris ha de ser el d'impulsors, dissenyadors i productors de serveis d'informació, formació i lectura.


Article a text complet
Article a text complet

El Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya: un projecte de cooperació i coordinació en l'àmbit de les biblioteques públiques
Anna Bröll i Nadal
Pàg. 75-96
Activitats de promoció i desenvolupament dels serveis en l'àmbit de les biblioteques públiques realitzades pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, amb referències al paper dels municipis, comarques i diputacions provincials. Pel seu paper rellevant destaca la Diputació de Barcelona per davant de les de Girona i de Tarragona. Les dades són de juny de 2000, llevat dels casos en què se n'especifiquin d'altres. S'inclou un annex de dades estadístiques dels darrers cinc anys i unes conclusions sobre l'evolució positiva de les biblioteques públiques en aquests darrers anys.


Article a text complet
Article a text complet

Pepa Agramunt en el record
Montserrat Espinós, Jordi Permanyer
Pàg. 97-100


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats

Pàg. 101-116


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques

Pàg. 117-132


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English

Pàg. 133


Article a text complet
Article a text complet

Resúmenes en español

Pàg. 134