Item 25, juliol-desembre 1999
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 25, juliol-desembre
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Editorial

Pàg. 2-3


Article a text complet
Article a text complet

Presentació

Pàg. 4-5


Article a text complet
Article a text complet

Mercat de la informació electrònica a Catalunya: comparació amb la resta d'Espanya
Tomàs Baiget
Pàg. 6-26
Anàlisi del mercat de la informació en suport electrònic (bases de dades en línia i en CD-ROM, webs, etc.), no gratuïta i enfocada principalment a l'ús professional, a Catalunya. Estadístiques comparatives amb Madrid i la resta d'Espanya de vendes d'informació electrònica segons tipus de proveïdor, temàtica, multimèdia, Internet, etc., i altres variables. Treball realitzat a partir de les dades obtingudes amb el projecte MSStudy II de la Comissió Europea. Any de referència: 1997.


Article a text complet
Article a text complet

La preservació digital
Alice Keefer
Pàg. 27-41
L'explosió de la informació digital en les col·leccions bibliotecàries d'aquesta dècada passada ens ha ofert molts beneficis, especialment en relació al seu accés, emmagatzematge i ús. No obstant això, queden tota una sèrie de qüestions referents a la preservació a llarg termini d'aquests materials que encara no tenen resposta. Aquest article explora alguns dels aspectes principals, com ara les pròpies dades que cal preservar; les amenaces derivades de l'obsolescència dels mitjans físics d'emmagatzematge, els formats, el programari i el maquinari; les tècniques proposadesmactualment per a la preservació a llarg termini; la importància de conservar també les metadades, i els tipus d'institucions que estan implicades -o que haurien d'estar-hi- en la cerca de les solucions necessàries.


Article a text complet
Article a text complet

El mercat de la revista científica digital - 1999
Núria Gallart
Pàg. 42-55
La revista científica es troba en ple procés de transformació a causa de la irrupció de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació. En aquest article es dóna un cop d'ull a diferents models de comercialització i de tarifació disponibles durant l'any 1999. A continuació es fa un repàs dels diferents tipus de productors i subministradors de revistes científiques digitals.


Article a text complet
Article a text complet

La base de dades i servei de sumaris a la Biblioteca de la UB
Lluïsa Núñez
Pàg. 56-63
Es presenta el servei de sumaris de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Els usuaris del servei poden consultar, a través de la web de la biblioteca, els sumaris de les revistes subscrites i rebre els que desitgin per correu electrònic. El servei permet racionalitzar la inversió en subscripcions i mantenir l'usuari puntualment informat.


Article a text complet
Article a text complet

Els serveis de documentació a les televisions locals
Jorge Franganillo
Pàg. 64-81
Es presenten les necessitats documentals de les televisions locals, fent especial èmfasi en el material audiovisual de caràcter informatiu, ja que és el bloc de programació amb més demanda de documentació per a cobrir requeriments informatius, però atenent també altres tipus de documentació. Es fan recomanacions quant al tractament, la gestió i l'ús de la documentació produïda, i es descriu el procés documental, tenint presents les particularitats de la televisió local pel que fa a recursos econòmics, tècnics i humans respecte altres models de televisió.


Article a text complet
Article a text complet

El comerç de béns del patrimoni documental
Ramon Planes i Albets
Pàg. 82-106
Dins del mercat del patrimoni històric i cultural, el comerç de documents d'arxiu ocupa un lloc secundari, sovint relacionat amb el comerç de patrimoni bibliogràfic. Després de fer un breu repàs de la història del comerç documents històrics des de l'antiguitat, l'autor analitza la tipologia i la procedència dels documents que avui en dia són objecte de comerç; el funcionament d'aquest mercat (com hi arriben els documents, qui hi participa, com es fixen els preus); i quin paper hi poden tenir els arxius i l'administració pública.


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats

Pàg. 107-120


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques

Pàg. 121-129


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English

Pàg. 130-131


Article a text complet
Article a text complet

Resúmenes en español

Pàg. 132-133