Item 24, gener-juny 1999
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 24, gener-juny
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Presentació

Pàg. 2-3


Article a text complet
Article a text complet

Editorial

Pàg. 4


Article a text complet
Article a text complet

De com les biblioteques poden ajudar Catalunya a entrar amb éxit a la societat de la informació: declaració del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
COBDC
Pàg. 5-12


Article a text complet
Article a text complet

Política local d'informació i biblioteca pública
Ester Omella i Claparols, Ernest Abadal i Falgueras
Pàg. 13-34
L'analitza la relació entre la biblioteca pública i la política local d'informació. Es destaca la necessitat que les administracions desenvolupin, en l'àmbit local, sistemes d'informació per a sistematitzar i posar a disposició del ciutadà la informació generada des de l'Administració i d'altres agents municipals. Una de les funcions destacables de la biblioteca pública és facilitar l'accés a la informació. Això fa que la biblioteca tingui un paper clau en la participació en les polítiques locals d'informació. Es presenten exemples d'iniciatives vinculades a aquests àmbits i propostes d'actuació, tant per als ajuntaments com per a les pròpies biblioteques.


Article a text complet
Article a text complet

La intervenció de la biblioteca pública a Catalunya en les polítiques locals d'informació
Joan Amorós Fontanals, José Antonio Ontalba Ruipérez, Glòria Pérez Salmerón
Pàg. 35-60
A partir de l'anàlisi de les vinculacions existents i possibles entre les polítiques locals d'informació i l'actuació de la biblioteca pública en el municipi, es reflexiona sobre l'actuació d'aquesta com a centre local d'informació en el context de la societat de la informació. Es presenta un estudi sobre l'estat de la qüestió en la prestació de serveis d'informació comunitària i/o local. Es conclou en la poca vinculació de la biblioteca pública a Catalunya amb les polítiques locals d'informació i la responsabilitat que cal que els professionals hi prenguin. S'aposta per la creació de serveis d'informació local, pel coneixement de les especificitats del territori i de les necessitats d'informació que hi són presents, i s'apunten uns criteris d'actuació basats en la cooperació amb els altres serveis d'informació locals.


Article a text complet
Article a text complet

Anàlisi del pla de biblioteques de Barcelona 1998-2010
Marta cano i Enric Vilagrosa
Pàg. 61-89
El Pla de Biblioteques de Barcelona 1998-2010 constitueix un important progrés en la planificació bibliotecària de la ciutat. En aquest article se n'analitzen el precedents i procés de creació, el model de biblioteca pública que proposa, l'evolució de les infrastructures de la xarxa bibliotecària de la ciutat i la seva gestió.


Article a text complet
Article a text complet

Els ciutadans i la societat de la informació: nous rols de la biblioteca pública
Carme Renedo Puig
Pàg. 90-98
Les biblioteques públiques de la societat de la informació que s'està estructurant s'enfronten a nous reptes. A través d'exemples i casos concrets, i fent un xic de prospectiva, l'autora explica com la biblioteca pública, sense trencar amb el passat, s'ha d'obrir a la comunitat, adaptar-se a noves necessitats d'informació, oferir nous serveis a la població i reorganitzar les seves col·leccions.


Article a text complet
Article a text complet

Metadades a peu pla
Santi Muxach, Ana Lopo
Pàg. 99-134
El creixement d'Internet amenaça la recuperació qualitativa de la informació disponible a la xarxa. Una de les solucions proposades per resoldre el problema de l'accés a la informació de la xarxa és la creació de metadades,un sistema d'identificació, descripció i localització dels recursos electrònics accessibles a través de la xarxa. Entre tots els formats de metadades existents avui en dia s'estudia en concret el Dublin Core. Finalment s'estudia la funció de tots els agents implicats en la creació i gestió de les metadades.


Article a text complet
Article a text complet

Alguns problemes de la catalogació de revistes electròniques d'accés remot i l'estat actual de revisió de les regles
Assumpció Estivill Rius, Jesús Gascón García
Pàg. 135-152
El desenvolupament dels recursos electrònics d'accés remot, amb unes característiques ben diferents dels materials que tradicionalment han omplert els prestatges de les biblioteques, ha accelerat la revisió de les normatives de descripció i de catalogació i dels principis mateixos en què es basen. Es repassa l'estat actual de la revisió de les normes pel que fa a les publicacions seriades i es comenten alguns problemes del tractament catalogràfic de les revistes en línia.


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats

Pàg. 153-169


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques

Pàg. 170-187


Article a text complet
Article a text complet

Resúmenes en español

Pàg. 188-189


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English

Pàg. 190-191