Item 22, gener-juny 1998
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 22, gener-juny
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Presentació

Pàg. 2-3


Article a text complet
Article a text complet

La proposta de directiva europea sobre drets d'autor. Una amenaça per a les biblioteques?
Míriam Sort
Pàg. 4-15
La generalització de l'entorn digital ha motivat la revisió de la normativa sobre drets d'autor. L'article alerta sobre com pot afectar a les biblioteques la normativa que prepara la Unió Europea i posa de relleu la necessitat d'una participació activa dels professionals de la informació en aquest procés.


Article a text complet
Article a text complet

Formats per a la digitalització de documents
Miquel Térmens Graells
Pàg. 16-45
Es descriuen els principals conceptes que s'han de tenir en compte a l'hora d'utilitzar els fitxers gràfics en activitats de digitalització retrospectiva de documents impresos. A partir de la bibliografia internacional s'exposa quins són els principals problemes que el procés de captació de les imatges pot generar, com utilitzar els formats de gràfics digitals i com mantenir un control de qualitat del procés. Com a apèndix s'adjunten els estàndards que diverses institucions reconegudes estan aplicant en les seves experiències de digitalització.


Article a text complet
Article a text complet

Les biblioteques parlamentàries. La biblioteca del Parlament de Catalunya: 1932-1939
Jordi Serramià Cendra
Pàg. 46-73
El present article pretén aclarir, al millor possible, el curt trajecte traçat per la biblioteca parlamentària catalana durant la Segona República. Tenint en compte les poques fonts que ens han arribat d'aquesta, s'aprofundeix en el seu estudi, així com en la persona que encapçalà el projecte, Joan Ors, el qual mostrà una gran visió del que hauria d'haver estat la biblioteca, anticipant-se a corrents innovadors que trigarien uns anys a consolidar-se.


Article a text complet
Article a text complet

Balanç de 12 anys d'accions formatives al Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (1986-1997)
Núria Balagué, Pilar Martínez i Nelly Peydró
Pàg. 74-87
Es fa un resum cronològic de les diverses activitats formatives que ha dut a terme el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya en el període 1986-1997. S'hi presenten i comenten dades d'ordre quantitatiu referides als aspectes inherents a aquesta activitat: tipologies d'accions formatives, temàtiques, horaris, durades, procedència del professorat, alumnes, etc.


Article a text complet
Article a text complet

Imatge i ús dels serveis d'informació en els alumnes de l'Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació Jordi Rubió i Balaguer (II)
Maite Comalat, Lourdes Reyes, Concepción Rodríguez
Pàg. 88-102
Aquesta és la segona part de l'article aparegut en el número 20 d'Item. En aquella es presentaven les conclusions de l'estudi realitzat sobre els hàbits en l'ús dels serveis d'informació dels alumnes de primer de l'Escola del curs 1996-1997. En aquesta segona es pretén veure quin és el punt de vista dels alumnes de segon i tercer curs, per tal d'analitzar els canvis soferts a mesura que van aprofundint en el coneixement dels centres i veure fins a quin punt aquests canvis poden atribuir-se al procés curricular dels alumnes.


Article a text complet
Article a text complet

Dr. Felip Mateu i Llopis. In memoriam
Manuel Jorba
Pàg. 103-105


Article a text complet
Article a text complet

Tres biblioteques de tema marítim a Barcelona
Rosa Busquets
Pàg. 106-115
A Barcelona hi ha tres centres que tenen com a objectiu principal difondre informació relacionada amb el mar des de tres punts de vista diferents. Aquests centres són la Biblioteca de la Facultat de Nàutica, la Biblioteca de l'Institut de Ciències del Mar i la Biblioteca del Museu Marítim de Barcelona. Els organismes als quals pertanyen i els usuaris a qui van adreçats els seus continguts donen a cadascuna d'aquestes biblioteques una personalitat pròpia que les fa diferents entre si.


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats

Pàg. 116-145


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques

Pàg. 146-169


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English

Pàg. 170


Article a text complet
Article a text complet

Resúmenes en español

Pàg. 172