Item 20, gener-juny 1997
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 20, gener-juny
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Editorial

Pàg. 2-3


Article a text complet
Article a text complet

Presentació

Pàg. 4-5


Article a text complet
Article a text complet

Les biblioteques universitàries catalanes a la web
Sílvia Argudo (Biblioteca de la Universitat de Barcelona), Lluïsa Núñez (Biblioteca de la Universitat de Barcelona, Directora adjunta de Personal i Informàtica)
Pàg. 6-22
Anàlisi global del contingut de les pàgines web de les biblioteques universitàries catalanes amb comentaris sobre l'ús que s'està fent de la web i el profit que se'n pot treure.


Article a text complet
Article a text complet

Internet a les biblioteques públiques: l'espai sense territori
Ramon García, M. Àngels Terrones (Biblioteca Comarcal Comtat de Cerdanya, Puigcerdà)
Pàg. 23-35
La introducció d'Internet obre noves perspectives a les biblioteques públiques. Però l'optimització del servei implica planificar acuradament. Cal establir la connexió, decidir quin servei volem oferir, com i a qui. Altres aspectes importants són la formació dels professionals, dels usuaris i l'edició de recursos. Els principals problemes són les desigualtats entre biblioteques i la manca d'una política comuna. Davant d'un futur difícil de preveure les decisions a adoptat són complexes.


Article a text complet
Article a text complet

Internet i l'empresa
Alfredo Fernàndez Santín (Vita-Invest, SA, Sant Joan Despí)
Pàg. 36-43
Amb aquest article volem descriure com es veu la xarxa Internet des de dintre l'empresa. La incorporació i la problemàtica d'aquesta xarxa en el sector privat no és gaire diferent a la que es pugui plantejar des d'una universitat o un centre públic. El que s' hi ha és una perspectiva prou diferent quant a necessitats i objectius. Aquestes línies són fruit de l'experiència en una empresa concreta, un laboratori farmacèutic, per la qual cosa hi trobareu alguns exemples reals en aquest camp; reflexions que poden ser útils en altres àmbits empresarials.


Article a text complet
Article a text complet

L'ús d'Internet en les tasques dels serveis tècnics. Part I
Assumpció Estivill Rius (Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació)
Pàg. 44-78
Els desenvolupaments tecnològics de les darreres dècades han tingut una influència directa en l'organització dels serveis tècnics de les biblioteques i en la forma com es realitzen les tasques anomenades tècniques. Un dels darrers exemples d'aquest impacte és l'aprofitament de la xarxa Internet per al treball tècnic. A l'article es fa una presentació selectiva dels recursos que hi ha a Internet destinats al personal dels serveis tècnics en general i al d'adquisicions i catalogació en concret. Així mateix, també es fa un repàs sumari de com s'aprofiten aquests recursos Internet en els serveis tècnics de les biblioteques universitàries catalanes. En una segona part s'analitzaran recursos Internet adequats al processament de materials concrets -publicacions seriades, recursos electrònics, col.leccions especials, etc.


Article a text complet
Article a text complet

Escollint els nostres futurs, treballant en el nostre present: (perspectiva des d'una biblioteca nord-americana)
Joan Roca (Bibliotecari de sistemes/Professor, Mankatp State University, Minnesota, EUA)
Pàg. 79-86
Des de la seva experiència a la Mankato State University, l'autor reflexiona sobre l'evolució futura de les biblioteques universitàries en relació als canvis tecnològics que han d'assumir. En aquest sentit, considera les taules rodones sobre tecnologia, ensenyament i aprenentatge com una eina útil per definir el futur, no només de les biblioteques universitàries sinó de tot l'ens universitari en conjunt.


Article a text complet
Article a text complet

Imatge i ús dels serveis d'informació en els alumnes de l'Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació
Maite Comalat, Lourdes Reyes, Concepción Rodríguez (Professores de l'EUBD Jordi Rubió i Balaguer)
Pàg. 87-111
Es pretén mostrar quins són els hàbits informatius dels alumnes de l'Escola com també la imatge que tenen sobre la professió bibliotecària en el moment d'iniciar els seus estudis universitaris i de quina manera aquesta opinió es modifica a mesura que la seva vida acadèmica avança.


Article a text complet
Article a text complet

La xarxa de biblioteques i els serveis informatius de l'Instituto Cervantes
Lluís Agustí (Instituto Cervantes, Lisboa)
Pàg. 112-123
Breu presentació de l'origen, objectius i funcionament de l'Instituto Cervantes. Els centres a l'exterior. Els serveis d'informació i documentació. Els serveis centrals i la seva xarxa de biblioteques: organització, fons, serveis i usuaris. Característiques segons el país d'acollida.


Article a text complet
Article a text complet

Avaluació del fons de publicacions periòdiques de la Biblioteca de Ciències de la Comunicació UAB
Ma. Antònia Galceran, Juan Morer (Biblioteca de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona)
Pàg. 124-140
Es descriu el procés emprat per a l'avaluació del fons i s'especifica el tipus d'avaluació realitzada. Es presenten les conclusion i les recomanacions d'accions futures. Finalment es completa amb la descripció de les decisions preses a partir de les recomanacions.


Article a text complet
Article a text complet

El nom de cada cosa: materials per a la revisió de la terminologia biblioteconòmica
David Domènech, Ferran López
Pàg. 141-151
En el món biblioteconòmic molts conceptes bàsics, imprescindibles i d'ús habitual i freqüent són expressats mitjançant termes que són erronis perquè constitueixen calcs. Amb aquest treball els autors volen contribuir a la fixació terminològica, mostrant alguns exemples d'incorreccions i presentant possibles substituts.


Article a text complet
Article a text complet

El món del consum: una aproximació a les fonts d'informació
Maria Josep Llorens, Núria Fullà (Institut Català del Consum, Centre de Documentació)
Pàg. 152-170
Aquest article pretén introduir el lector en la temàtica del consum i en les seves fonts d'informació. S'ha estructurat en base a les diferents tipologies d'informació, citant, en cada cas, una mostra de les fonts documentals més representatives. Finalment, s'hi exposa la situació de les centres de recursos documentals sobre aquest tema a Catalunya i es facilita una llista de biblioteques de temàtica complementària.


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats

Pàg. 170-186


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques

Pàg. 187-209


Article a text complet
Article a text complet

Indexs d'Item, del número 1 al 20: autors, matèries i obres ressenyades
Jesús Gascón (Biblioteca de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona i Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació)
Pàg. 210-258


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English

Pàg. 259-260