Item 15, juliol-desembre 1994
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 15, juliol-desembre
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Presentació
Pàg. 2-3


Article a text complet
Article a text complet

Citacions i referències de fonts bibliogràfiques i no bibliogràfiques: una proposta per a la revista Item
Assumpció Estivill i Cristóbal Urbano (Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació)
Pàg. 4-59
Proposta per elaborar referències i citacions de tot tipus de fonts bibliogràfiques i no bibliogràfiques, publicades i inèdites i les seves parts. Com a introducció, els autors justifiquen les raons de la proposta i expliquen els models en què es basa. Una vegada aprovades, aquestes directrius aniran adreçades principalment als autors i correctors de la revista Item; tanmateix, també s'espera que siguin emprades per redactar referències i citacions en treballs de biblioteconomia i documentació.


Article a text complet
Article a text complet

Fonts d'informació bibliogràfica per a les ciències de la documentació a l'Estat espanyol
Amadeu Pons (Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació)
Pàg. 60-94
Guia comentada de tota mena de fonts d'informació bibliogràfica sobre l'arxivística, la bibliografia, la biblioteconomia, la documentació i la història del llibre a Espanya: revistes, editorials, llibreries, biblioteques i congressos.


Article a text complet
Article a text complet

La informació local i comarcal a la biblioteca pública: algunes propostes
Enric Aguadé (Departament de Biblioteques de l'Ajuntament de Reus)
Pàg. 95-103
L'autor proposa la creació d'un servei d'informació a la biblioteca pública a partir de la recollida exhaustiva de dades referents a la pròpia ciutat i la comarca, i l'elaboració d'una base de dades utilitzant les informacions de què disposen els ens municipals i els col·lectius privats, amb l'objectiu d'aconseguir que la biblioteca sigui realment un centre d'informació.


Article a text complet
Article a text complet

Avaluació de serveis de referències
Àngels Massísimo (Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació)
Pàg. 104-117
S'ofereix una panoràmica general de l'avaluació dels serveis bibliotecaris. Es comenten algunes raons que aconsellen, actualment, aquesta pràctica i també s'hi presenten alguns arguments contraris. Al mateix temps es contemplen els riscos que comporta el canvi de mentalitat que sol acompanyar qualsevol innovació d'aquest tipus. Es desenvolupa una metodologia del procés avaluatiu i es defineixen els aspectes a avaluar (input, output, efectivitat, eficiència, impacte, cost-efectivitat, cost-rendiment), bo i fent especial èmfasi en els indicadors de qualitat més adequats per a un servei d'informaci i referència.


Article a text complet
Article a text complet

Biblioteques, arxius i centres de documentació en la premsa diària de Catalunya
Elisa Campos Pérez (Bibliotecària de la Biblioteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona) i Pilar Cid Leal (Professora de Documentació a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona)
Pàg. 118-133
Resultats d'un estudi sobre el tractament que fan l'Avui, El país, El periódico i La vanguardia, a nivell qualitatiu i quantitatiu, de les biblioteques, arxius i centres de documentació i altres temes relacionats, durant el període 1987-1993. S'hi inclouen dades numèriques i comparatives.


Article a text complet
Article a text complet

Thesaurus d'història de Catalunya: creació i anàlisi d'un llenguatge documental aplicat a la història
Maribel Cuadrado Benítez, Carmen Garcia Lorés, Esteve Perpinyà i Perpinyà i Mei Perpinyà i Morera
Pàg. 134-159
L'article analitza el procés de creació d'un thesaurus monolingüe en català sobre història contemporània de Catalunya; com s'ha estructurat definitivament i quina funció compleix com a instrument d'anàlisi d'una base de dades bibliogràfica d'història.


Article a text complet
Article a text complet

Manifest per les biblioteques escolars
Pàg. 160-162


Article a text complet
Article a text complet

La Mediateca del Centre Cultural de la Fundació "la Caixa"
Carme Garrido (Centre Cultural de la Fundació "la Caixa")
Pàg. 163-167


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats
Pàg. 168-190


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques
Pàg. 191-205


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English
Pàg. 206