Item 18, gener-juny 1996
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 14, gener-juny
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Presentació
Pàg. 3-4


Article a text complet
Article a text complet

La xarxa catalana de Biblioteques Populars: dels orígens a la desfeta del 1939
Teresa Rovira (Cap de la Xarxa de Biblioteques Populars de la Diputació de Barcelona, 1981-1985)
Pàg. 5-20
Recorregut històric pels primers vint anys de la Xarxa de Biblioteques Populars creada per la Mancomunitat de Catalunya el 1918. Se situa la creació de la Xarxa dins d'un projecte més ampli que també contemplava la Biblioteca de Catalunya i l'Escola Superior de Bibliotecàries com els altres vèrtexs del sistema i, pas per pas, i a tenor dels canvis polítics experimentats al llarg del període estudiat, s'arriba fins al 1939 en què la situació provocada pel final de la guerra suposà un canvi radical de tota l'estructura. En el recorregut s'examinen l'organització gradual de la Xarxa, les seves publicacions, el significat de les Reunions de Bibliotecàries i l'establiment de biblioteques filials.


Article a text complet
Article a text complet

Lectura i públic lector a les Biblioteques Populars (1924-1936)
Teresa Mañà (Escola Universitària "Jordi Rubió i Balaguer" de Biblioteconomia i Documentació)
Pàg. 21-36
Anàlisi de l'impacte social i cultural de les Biblioteques Populars en el per'ode comprès entre 1924 i 1936. A partir de les dades de l'Anuari de les biblioteques populars, s'estudien els serveis que ofereixen aquestes biblioteques, els hàbits de lectura del pœblic i la tipologia dels seus usuaris.


Article a text complet
Article a text complet

Biblioteca Pere Vila: extracte del diari, 1933-1942
Selecció: Núria Mulé Cardona i Ana Zoco Abendaño (Central Tècnica de la Xarxa de Biblioteques Populars de la Diputació de Barcelona)
Pàg. 37-49
Extractes del diari de la Biblioteca Popular Pere Vila durant el període 1933-1942. S'hi reflecteixen les circumstàncies històriques, socials i polítiques d'aquella època.


Article a text complet
Article a text complet

Serveis especials
Ma. Carme Mayol i Fernández (Escola Universitària "Jordi Rubió i Balaguer" de Biblioteconomia i Documentació)
Pàg. 50-61
Visió històrica de la introducció de serveis especials a les biblioteques públiques catalanes. S'analitzen els primers desenvolupaments duts a terme als anys trenta, es remarca el buit que presidí una llarga etapa de postguerra i s'assenyala la tímida represa de serveis especials en els anys setanta. La Llei de Biblioteques de 1993 contempla aquests serveis; per això és d'esperar que se n'estimuli la creació i creixement.


Article a text complet
Article a text complet

El camí a través del caos: el paper futur de la biblioteca universitària com a creadora de coneixement
Maurice B. Line (Assessor en planificació i gestió bibliotecària)
Pàg. 62-73
Les biblioteques univeritàries es troben amb la necessitat de satisfer una demanda d'informació cada vegada més alta en una gran varietat de formats sense un increment dels recursos que afecta a tota la universitat. El desequilibri creixent entre el nombre d'estudiants i docents portarà cap un aprenentatge autodirigit que serà possible gràcies al desenvolupament de software educatiu, i que requerirà l'accés tant als materials impresos com a les fonts d'informació electròniques. La biblioteca ha d'actuar en la planificació i coordinació de l'aprenentatge i els recursos informatius, i és necessari que existeixi una major integració en els plans i activitats de les universitats.


Article a text complet
Article a text complet

Sistemes de canvis de suport en la documentació històrica de les biblioteques
Jordi Serramià Cendra
Pàg. 74-88
La preservació i conservació de la documentació històrica en les biblioteques exigeix solucions tècniques de canvi de suport per evitar-ne la degradació. La microfilmació i la digitalització són solucions recomanables si s'apliquen uns criteris que garanteixin una gran qualitat dels treballs i si s'estudia amb cura la problemàtica que presenta cada cas per tal d'escollir la solució més idònia.


Article a text complet
Article a text complet

La formació al camp de la conservació, restauració i preservació de la imatge fotogràfica a Catalunya i a Espanya
Jaume Blasco Viñals
Pàg. 89-98
Els documents fotogràfics, donades les seves caracter'stiques, requereixen tractaments especials per a la seva conservació. Cal una preparació prèvia del personal que hi ha de treballar. Aquesta formació és, ara per ara, insuficient. Principalment es dóna a centres dels Estats Units, Canadà i França. A Espanya no es compta amb cap centre on obtenir una formació específica, tot i haver-se endegat algunes experiències amb materials fotogràfics. Això compromet la conservació d'un patrimoni cada dia més valuós. La manca de centres especialitzats dedicats a la conservació d'imatges fotogràfiques fa que els professionals no puguin, encara que hagin rebut una formació, desenvolupar la seva feina. De mica en mica els col·lectius professionals van conscienciant-se de la importància d'aquest tipus de material i, per tant, de la formació necessària per al seu tractament.


Article a text complet
Article a text complet

El catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de Catalunya
Núria Altarriba i Vigatà (Biblioteca de Catalunya. Catalogació del Patrimoni Bibliogràfic), Eduard Botanch i Albó (Biblioteca Pública de Girona) i Núria Fullà i Bohigas (Institut Català de Consum)
Pàg. 99-109
L'equip redactor del Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic, que té com objectiu recollir totes les publicacions monogràfiques impreses abans de 1901 i conservades a les biblioteques catalanes, exposa la seva trajectòria històrica, descriu els aspectes metodològics seguits en la redacció i n'analitza les perspectives de futur.


Article a text complet
Article a text complet

Biblioteca i documentació a l'Institut de Batxillerat Barri Besòs: vendre un somni o assolir una il·lusió
Josep Vilallonga i Falcó (Catedràtic de Filosofia i director de l'IB Barri Besòs), Antoni Garrido i Muñoz (Professor de Matemàtiques i coordinador d'Informàtica de l'IB Barri Besòs) i Núria Lorenzo Ramírez (Professora ajudant del Dept. de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de Barcelona)
Pàg. 110-119
Es descriu l'esforç de l'Institut de Batxillerat Barri Besòs per impulsar la seva biblioteca i els serveis que presta. Finalment, es fa una reflexió sobre la biblioteca escolar, la seva situació actual i les perspectives de futur.


Article a text complet
Article a text complet

L'Hemeroteca General de la UAB, centre viu de l'expressió informativa i cultural
M. Josè Borràs Lorente (Hemeroteca General UAB)
Pàg. 120-124
L'article és una explicació de la situació de l'Hemeroteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona. S'inicia amb la història i la creació d'aquesta i, a continuació, es fa un descripció dels usuaris, el fons, els serveis que ofereix, i dels seus projectes per al futur.


Article a text complet
Article a text complet

Llista de novetats
Pàg. 125-146


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques
Pàg. 147-166


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English
Pàg. 167-168


Article a text complet
Article a text complet

Instruccions per als autors
Pàg. 169-170