Item 6-7, gener-desembre 1990
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 6-7, gener-desembre
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Presentació
Pàg. 7


Article a text complet
Article a text complet

Aladi o la informatització d'una xarxa de biblioteques: descripció i pautes per a la selecció d'un sistema informàtic
Pepa Agramunt, Jordi Permanyer i Núria Pi (Xarxa de Biblioteques Populars de la Diputació de Barcelona, Central Tècnica) i Antoni Cortés (Servei d'Informàtica de la Diputació de Barcelona)
Pàg. 9-36


Article a text complet
Article a text complet

Biblioteca ESADE: procés d'informatització
Ma. Francisca Buxó Bosch
Pàg. 37-42


Article a text complet
Article a text complet

Procés de selecció d'un sistema per a l'automatització de les biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya
Lluís Anglada (Biblioteca de la UPC), Jordi Cortada (Coordinació dels Serveis Informàtics de la UPC) i Joan-Baptista Farré (Serveis Tècnics de la Biblioteca de la UPC)
Pàg. 43-54


Article a text complet
Article a text complet

La automatización de la Biblioteca Nacional
Carlos Ruiz (Vocal Asesor del Secretario General del Ministerio de Cultura) i Xavier Agenjo (Jefe de la Unidad de Coordinación Informática de la Biblioteca Nacional)
Pàg. 55-68


Article a text complet
Article a text complet

Bibliopiscines una experiència d'animació a la lectura i de divulgació de les biblioteques de Balaguer
Pàg. 55-68
Montse Comajuncosas (Biblioteca Comarcal Margarida de Montferrat, Xarxa de Biblioteques de la Generalitat) i Josep Sebastià Oms (Xarxa de Biblioteques de la Fundació Caixa de Pensions)
Pàg. 69-74


Article a text complet
Article a text complet

Biblioteca-Museu Balaguer: fons local
Carme Dastis
Pàg. 75-84


Article a text complet
Article a text complet

Les biblioteques als Estats Units: un sòlid sistema d'informació
Adela d'Alòs-Moner
Pàg. 85-94


Article a text complet
Article a text complet

010: Barcelona Informació al telèfon
Pàg. 95-98


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques
Pàg. 99-114