Item 5, juliol-desembre 1989
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 5, juliol-desembre
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Presentació
Pàg. 7


Article a text complet
Article a text complet

Projecte per a una gran biblioteca pública: la biblioteca, lloc de democràcia
Michel Melot (Director de la Biblioteca Pública d'Informació del Centre Pompidou de París)
Pàg. 9-14
Conferència pronunciada el 15 de novembre de 1989 a la seu del Col·legi de Periodistes, a Barcelona. L'autordescriu tres aspectes que caracteritzen la biblioteca pública: com a lloc d'identitat col·lectiva, com a lloc de formació i d'informació, i com a lloc de paraula, que configuren la biblioteca com a lloc de democràcia.


Article a text complet
Article a text complet

El sistema bibliotecari de Bexley (Londres)
Daniel Busquets
Pàg. 15-32
L'autor fa una descripció detallada del sistema bibliotecari de Bexley, Londres. S'analitzen els objectius i la política del servei, els equipaments i la infrastructura de què disposa i s'incideix especialment en els diferents serveis oferts als usuaris.


Article a text complet
Article a text complet

Article a text completOCLC: su presencia en Catalunya y en el resto de España
Alice Keefer (Representant d'OCLC a Espanya)
Pàg. 33-40
L'article fa una panoròmica breu dels contactes i acords establerts entre OCLC i les biblioteques espanyoles. Actualment hi ha bastantes biblioteques i xarxes de biblioteques catalanes i algunes de la resta de l'Estat que utilitzen els serveis d'OCLC. S'exposen els serveis més utilitzats i les expectatives d'ampliar-los en un futur pròxim.


Article a text complet
Article a text complet

La catalogació prenatal: els registres CIP
Marta Tort (Institut Català de Bibliografia)
Pàg. 41-52
Durant els últims anys, el programa CIP --Cataloguing-In-Publication-- s'ha anat desenvolupant de formaconsiderable. El col·lectiu d'editors i bibliotecaris dels diferents paísos ha reconegut i acceptat els avantatges que comporta poder donar notícia de l'aparició d'un llibre abans de la seva publicació.Aquest article explica, en termes generals, els orígens i el funcionament del programa CIP al món, els diferents tipus de registres CIP i els elements que els conformen, i les condicions i avantatges que suposa l'ús del programa CIP. Finalment, exposa el funcionament d'aquest programa a Catalunya.


Article a text complet
Article a text complet

Aplicacions del CD-ROM al mercat editorial: experiències i perspectives a Europa
Ernest Abadal Falgueras (Facultat de Ciències de la Informació, Universitat Autònoma de Barcelona)
Pàg. 53-62
Atesa la importància que darrerament estan adquirint els suports òptics, presentem una descripció de les aplicacions editorials del CD-ROM existents actualment a Europa, tot fent especial esment al projecte ADONIS. A més, pretenem fer una avaluació de les possibilitats i perspectives d'aquest nou suport d'informació.


Article a text complet
Article a text complet

Aplicación del modelo entidad-relación a la definición de datos y al establecimiento de relaciones en el diseño de una base de datos de información de actualidad
C.B. Amat i I. Pérez Salinas (Centro de Documentación e Informática Biomédica del Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia, Consejo Superior de Investigaciones Científicas i Universitat de València) i A. Ramos Pérez (Departamento de Documentación, Hospital General Universitario de Valencia)
Pàg. 63-82
Com a característiques principals en el desenvolupament recent de bases de dades d'informació d'actualitat a Espanya s'assenyalen les següents: la seva dependència de l'emmagatzematge físic, la seva orientació gairebé exclusiva cap a les característiques dels documents primaris i altres sistemes ja consolidats, i la ingerència de les característiques de l'equipament en les solucions de disseny. Es proposa la utilització del model entitat-relació per al disseny a nivell conceptual de l'esquema d'una base de dades d'informació d'actualitat. Aquesta metodologia ès un esquema independent dels factors abans esmentats i permet una identificació inequívoca de les entitats, relacions i atributs, de manera que puguin ser satisfetes totes les operacions associades a la utilització del sistema i a les regles per al seu funcionament eficient.


Article a text complet
Article a text complet

La impremta als països de parla catalana del Renaixement al Barroc
Jordi Torra (Bibliotecari de la Secció de Reserva de la Biblioteca Pública i Universitària de la Universitat de Barcelona)
Pàg. 83-92
Text d'una conferència llegida en el marc de l'exposició Alma Mater Librorum (Barcelona, juny 1989). L'autor fa una exposició global de l'evolució de la impremta a Catalunya i a València des del segle XVI fins al segle XVIII i anota els factors econòmics i socials que influiren en el seu desenvolupament.


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques
Pàg. 93-114


Article a text complet
Article a text complet

Abstracts in English
Pàg. 115-117