Item 2-3, gener-desembre 1988
ARTICLES DE LA REVISTA ITEM

Número 2-3, gener-desembre
Item: revista de biblioteconomia i documentació


Article a text complet
Article a text complet

Editorial
Pàg. 7


Article a text complet
Article a text complet

Sistemes experts i documentació
Dr. Miguel Morón (Dr. Enginyer; especialista en Anàlisi de Valor i Enginyeria del coneixement. Algorta, Biscaia)
Pàg. 9-18
L'anàlisi de les activitats d'un bibliotecari-documentalista ens introdueix als principis bàsics de la Intel·ligència Artificial i a les seves utilitats dins l'àmbit de la Documentació.


Article a text complet
Article a text complet

Comunicación con bases de datos internacionales
Ángel Huertas (Departamento de Marketing, Ventas y Negocios de la Compañía Telefónica)
Pàg. 19-24
Sistemes de transmissió de dades que ofereix la Companyia Telefònica d'Espanya: circuits dedicats, xarxa telefònica commutada i especialment la xarxa Iberpac X-25, taxes i comparació de costos.


Article a text complet
Article a text complet

Nous sistemes de recuperació de la informació
Dr. Peter Willett (Professor en cap de documentació a la Universitat de Sheffield)
Pàg. 25-50
L'article pretén donar una visió panoràmica de la investigació que s'ha realitzat d'aquesta nova generació de sistemes de recuperació de la informació, tot describint-ne els seus components més importants i ilálustrant-ho amb exemples basats en aquests nous principis que ja s'estiguin utilitzant.


Article a text complet
Article a text complet

Un thesaurus aplicat a un mitjà de comunicació àudio-visual. Experiència a TV3
Montserrat Llobet i Imma Pañella (Documentalistes a TV3)
Pàg. 51-60
Descripció del procés d'elaboració d'un thesaurus multidisciplinari en català a partir de l'experiència de la videoteca del Departament de Documentació de TV3 Televisió de Catalunya. Breu presentació del context en què s'ha desenvolupat aquest thesaurus: un mitjà de comunicació àudio-visual.


Article a text complet
Article a text complet

Els centres de documentació europea i les publicacions de la Comunitat Econòmica Europea
Pepa Martínez i Cabanyes (Bibliotecària al Centre de Documentació Europea de la Biblioteca ESADE)
Pàg. 61-68
Fons documental que recull un Centre de Documentació Europea. Característiques de les diferents institucions comunitáries i tipus de publicacions que cada una d'elles generen.


Article a text complet
Article a text complet

Centres de documentació química
Anna Ma. Planet (Cap de biblioteca de l'Àrea de Ciències Experimentals i Matemàtiques de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona) i Jordi Casadellà (Cap de coordinació de revistes i prèstec interbibliotecari de l'Àrea de Ciències Experimentals i Matemàtiques de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona)
Pàg. 69-78
Característiques d'un centre de documentació de química: tipus de material que aplega, tractament del fons i serveis que es poden oferir.


Article a text complet
Article a text complet

El bibliotecari de l'any 2000
Núria Amat (Professora de Documentació a l'Escola Universitària "Jordi Rubió i Balaguer" de Biblioteconomia i Documentació de Barcelona)
Pàg. 79-86
La introducció de les noves tecnologies a les biblioteques dóna al bibliotecari-documentalista nous mètodes de treball que el convertiran en productor d'informació, a més de ser l'usuari i l'intermediari d'aquesta. Cal reciclar la formació del professional per poder adequar-se a una societat en transformació.


Article a text complet
Article a text complet

Bibliografia sobre documentació
Pàg. 87-94


Article a text complet
Article a text complet

Les llistes d'encapçalaments de matèria i la biblioteca pública
Assumpta Bailac i Puigdellívol (Biblioteca Pública Ildefons Barberà)
Pàg. 95-104
Definició de les diferències entre els thesaurus i les llistes d'encapçalaments de matèria, amb una breu anàlisi comparativa de les principals llistes existents. Consideracions sobre la situació a Catalunya, amb especial referència a la biblioteca pública, i sobre com es podria endegar el procés d'unificació de criteris en aquest aspecte de la classificació per matèries.


Article a text complet
Article a text complet

Les edicions revisades de les ISBD M, CM i S
Lluís Anglada i de Ferrer (Professor de l'Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació "Jordi Rubió i Balaguer" de Barcelona)
Pàg. 105-118
L'article fa un repàs a les circumstàncies que han conduít a les edicions revisades de les ISBD M, CM, NBM i S.A més d'una avaluació general dels textos revisats, es comenten els canvis més significatius introduíts pels nous redactats. Els comentaris es fan seguint la presentacio de la ISBD (M): notes preliminars, zona 1, resta de zones i descripció de documents en més d'una part. Finalment es comenten els canvis específics dels textos de les ISBD NBM, CM i S.


Article a text complet
Article a text complet

Una visita a la Biblioteca Nacional de Luxemburg
Assumpta Lagüens i Montserrat Grabulós
Pàg. 119-130
S'exposa una visió actual global de la BNL. S'explica breument la seva història, fons, funcions i serveis, així com la seva problemàtica actual, comuna a la d'altres biblioteques nacionals. Es presenta organigrama i es pretèn informar de com vàrem veure les autores la BNL aleshores. El trevall és fruit de la informació aconseguida al llarg de la visita que es va fer amb motiu del viatge organitzat pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya l'any 1987.


Article a text complet
Article a text complet

La biblioteca internacional de Munic
Esther Omella Claparols (Biblioteca Infantil de la Santa Creu, Barcelona)
Pàg. 131-136
He tingut la possibilitat de conèixer la Biblioteca Internacional de Munic a través de la beca que se m'oferí pels mesos de juliol i agost de 1988. L'article explica la importància d'aquesta institució que és l'única que rep i guarda sistemàticament bona part de la producció mundial de llibres per a infants. Hi faig referència a la seva història, les seves seccions, els seus programes d'activitats així com també a les seves publicacions.


Article a text complet
Article a text complet

Política de publicacions a l'Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació
Carme Mayol (Directora de l'Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació)
Pàg. 137-140


Article a text complet
Article a text complet

Biblioteques infantils
Pàg. 141-142


Article a text complet
Article a text complet

Ressenyes bibliogràfiques
Pàg. 143-152