Crida d'articles
Item: revista de biblioteconomia i documentació

Cerca i ús informació (#65, 2018), Inclusió/diversitat social (#66, 2019)

Des del Consell Editorial de la revista Ítem estem preparant els propers números per al 2018 i 2019.

Us animem a participar enviant la vostra contribució, que serà avaluada tant per membres del Consell com també, si escau, per experts externs. En el cas que sigui acceptada, es publicarà en forma d'article.

Tant si sou especialistes en el tema, teniu idees per compartir, línies estratègiques cap a on orientar l'àmbit o bé donar a conèixer algun projecte o experiència (nacional o internacional), podeu enviar la contribució en el termini fixat a l'adreça de correu electrònic del Consell Editorial: item@cobdc.org

Recordeu que la revista inclou seccions diverses (Tendències, Experiències, Patrimoni, Història, etc.) que inclouen també contribucions que no han d'estar necessàriament vinculades al tema monogràfic del número en qüestió.

Els originals en altres llengües diferents del català seran traduïts a aquesta llengua en la versió impresa i es publicaran tant en català com també en la llengua original en la versió electrònica de la revista, disponible a: www.raco.cat/index.php/Item/


Núm. 65 (2n semestre 2018)

Tema: ENTORNS DE CERCA I ÚS DE LA INFORMACIÓ

Possibles contribucions sobre: web semàntica, opac, repositoris, gestors de continguts, sistemes d'organització del coneixement, recuperació de la informació, personalització i assistents de recerca, indexació i classificació automatitzades, etc.

TERMINI DE RECEPCIÓ D'ORIGINALS: 15 de setembre 2018


Núm. 66 (1r semestre 2019)

Tema: DIVERSITAT I INCLUSIÓ SOCIAL

Possibles contribucions sobre: cohesió social, diversitat de públic, inclusió i integració socials, valor social de la biblioteca, públic amb necessitats especials, situacions de vulnerabilitat, accessibilitat, col·lectius i continguts específics (gent gran, pacients, dones, LGTBI, diversitat funcional, immigrants, sense llar...), etc.

TERMINI DE RECEPCIÓ D'ORIGINALS: 15 de març 2019


Instruccions per a la presentació dels orginals: www.cobdc.org/publica/item/autors.html

Contacte i enviament: item@cobdc.org

Ítem és la publicació professional del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya i recull i difon treballs originals sobre projectes, experiències, bones pràctiques així com treballs d'investigació relacionats amb l'àmbit de la informació i la documentació.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

Consell Editorial
Ítem: revista de biblioteconomia i documentació

Segueix-nos a  Twitter @revistaItem