Crida d'articles
Item: revista de biblioteconomia i documentació
Núm. 69 (2n semestre 2020) - BIBLIOTEQUES I SERVEIS PER A INFANTS I JOVES / BIBLIOTEQUES ESCOLARS

Possibles contribucions i experiències sobre: lectura, alfabetització digital i informacional i accés al coneixement per part del públic infantil i juvenil; literatura infantil i juvenil; col·leccions especialitzades adreçades a infants i joves; formació d'usuaris; cooperació entre biblioteques i agents educatius; biblioteca escolar; àrees infantils i juvenils de les biblioteques públiques, etc.

TERMINI DE RECEPCIÓ D'ORIGINALS: 29 de febrer de 2020


Instruccions per a la presentació dels orginals: www.cobdc.org/publica/item/autors.html

Contacte i enviament: item@cobdc.org

Ítem és la publicació professional del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya i recull i difon treballs originals sobre projectes, experiències, bones pràctiques així com treballs d'investigació relacionats amb l'àmbit de la informació i la documentació.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

Consell Editorial
Ítem: revista de biblioteconomia i documentació

Segueix-nos a  Twitter @revistaItem