Item: revista de biblioteconomia i documentació
Item és la publicació professional del Col·legi i recull treballs originals que expressen experiències, bones pràctiques i treballs de recerca relacionats amb tasques, equipaments i serveis d'informació i documentació.

Els membres del Col·legi reben al seu domicili la publicació Item. Si no sou membre del Col·legi i voleu rebre l'Item o comprar un número solt, podeu omplir la butlleta (la butlleta és un PDF, per poder veure els fitxers en format PDF necessiteu l'Adobe® Reader®)

Segueix-nos!
Twitter  @revistaItem

Item: revista de biblioteconomia i documentació