Document - Any 2015
El Document és una eina del COBDC que va néixer amb la voluntat de ser un medi de divulgació i comunicació amb els col·legiats per tal de donar veu al nostre sector.

Fins l'any 2014 era una publicació mensual, actualment l'actualització és diaria i es pot consultar a: www.cobdc.net/document
Continguts per anys