Editorial Observatori Notícies Editorial Sol.lucions Observatori Cursos Nous membres
Editorial Notícies Observatori Solucions Cursos Nous membres
 

INSTITUT DEL TEATRE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA


El Col·legi ha presentat un recurs de reposició davant de la Diputació de Barcelona amb relació a la convocatòria d’una plaça de tècnic/a superior documentalista per a l’Institut del Teatre. Aquesta convocatòria no demanava com a requisit la titulació universitària específica sinó que acceptava únicament llicenciats/des de la branca de lletres.


UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA


El mes de gener, representants del Col·legi es van reunir amb la Direcció del Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC, amb la finalitat de rebre informació sobre la convocatòria de les proves selectives per a places d'ajudants de biblioteques (vegeu Document núm. 146). Des de la Direcció es va transmetre la voluntat explícita i la pràctica habitual de la UPC d'incorporar professionals amb la titulació de biblioteconomia i documentació a les seves biblioteques, encara que en la convocatòria en curs, fruit dels nous estatuts de la UPC, s'accepta qualsevol titulació universitària de grau mitjà. La Direcció del SBD, es va comprometre a demanar al president del tribunal que nomeni un assessor extern del Col·legi i a col·laborar amb el Col·legi en la cerca de fòrmules que permetin en un futur, dins del marc legal vigent, sol·licitar la titulació específica per a les places que es convoquin.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Després de la intervenció del Col·legi i el Síndic de Greuges en el cas del decret de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (obligatorietat de retirar de l’accés públic tot el material de vídeo i de DVD de menys de tres anys d’antiguitat; Document núm. 143 i 146) l’Ajuntament ha fet un segon decret d’anul·lació del primer. Els vídeos i DVD de menys de tres anys d’antiguitat ja estan a disposició del públic a la biblioteca pública.