Observatori Notícies Editorial Observatori Sol.lucions Observatori Cursos Nous membres
Editorial Notícies Observatori Solucions Cursos Nous membres
 


Si volem ser escoltats, ens hem de moure.

A favor del préstec

El 19 de novembre de 1992 la Comissió Europea aprovava la Directiva 92/100/CEE del Consell, sobre drets de lloguer i préstec i altres drets afins als drets d’autor en l’àmbit de la propietat intel·lectual. (http://europa.eu.int/smartapi/cgi/ sga_doc?smartapi!celexapi!prod!)
Des d’aquell moment s’ha obert un procés discontinu, però constant, de debat legislatiu entorn dels drets dels creadors i dels usuaris. Al llarg d’aquest període, els professionals vinculats a biblioteques, centres de documentació, arxius i centres d’informació ens hem pronunciat i hem fet propostes d’actuació als diferents estaments amb competència sobre la matèria tant a la Unió Europea com a l’Estat espanyol.
Associacions i col·lectius professionals han esmerçat esforços, temps i treball per desenvolupar informes, estudis i alternatives que respectin alhora els drets dels autors –motors intel·lectuals de les societats– i els drets dels usuaris a accedir gratuïtament a la informació, el coneixement i la creació. El Col·legi, Fesabid, Eblida, FAIFE i CLM de la IFLA, entre d’altres, s’han pronunciat reiteradament al respecte.
Els bibliotecaris-documentalistes hem actuat en diverses ocasions davant de situacions que consideràvem no acceptables per als interessos de la cultura i els ciutadans. Recordem que, tot just fa un any (febrer 2003), l’aparició d’un nou esborrany d’Avantprojecte de Llei de propietat intel·lectual a Espanya va motivar l’inici d’una campanya adreçada al Ministeri d’Educació, Cultura i Esports amb l’objectiu de destacar el rol social dels serveis de reproducció i préstec de documents a les biblioteques, les fonoteques, les filmoteques o les hemeroteques públiques, i evitar-ne la regulació d’acord amb arguments únicament econòmics i de mercat.
El mes de gener passat la Comissió Europea va obrir un expedient informatiu a l’Estat espanyol sobre l’aplicació de la Directiva 92/100 amb relació al préstec de documents que els serveis d’informació públics ofereixen als ciutadans. El Col·legi és conscient que aquest procés obre la porta a la possibilitat que el servei de préstec d’obres que es realitza a biblioteques, arxius i centres de documentació públics es vegi sotmès al pagament d’una remuneració.
Davant d’aquesta situació el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya ha redactat conjuntament amb el Grupo Bibliotecas y Propiedad Intelectual de Fesabid i altres professionals del sector el Manifest que reproduïm a continuació i que s’ha distribuït als mitjans de comunicació. Us encoratgem a subscriure’l a l’adreça prestec_si@cobdc.org, i fer-ne el màxim de difusió.
Si volem ser escoltats, ens hem de moure.