Editorial Observatori Notícies Editorial Observatori Sol.lucions Observatori Nous membres
Editorial Notícies Observatori Solucions Cursos Nous membres
 


Els serveis de la biblioteca pública per a col·lectius d’immigrants.
Esther Omella i Àlex Cosials

Com preparar materials de lectura fàcil.
Associació Lectura Fàcil

Planificació estratègica de la biblioteca pública.
Roser Lozano

La intranet corporativa: tècniques de disseny i gestió.
David Maniega

Herramientas de segunda generación: agentes y robots documentales en Internet.
Isidro Aguillo

Els millors recursos d’informació digitals per a la documentació periodística.
Javier Guallar i Anna Cornet

La informació electrònica: context i gestió.
Lluís Anglada i Miquel Térmens

I Jornada d’usabilitat en sistemes d’informació

Formació per a professionals: què necessiteu?
Una de les activitats bàsiques del Col·legi és la programació d’activitats formatives per als professionals. La Vocalia de Formació treballa contínuament per fer una programació tan extensa com sigui possible, tant temàticament com geogràficament, i pel que fa als horaris. Posem a la vostra disposició la bústia formacio@cobdc.org on podeu enviar els vostres suggeriments i comentaris.