Sumaris dels números editats
Relació dels sumaris de l'anuari Bibliodoc editats fins a l'actualitat. Bibliodoc: anuari de Biblioteconomia, Documentació i Informació


Bibliodoc 2006
 • Bibliodoc, sumari de l'any 2006
 • Bibliodoc 2005
 • Bibliodoc, sumari de l'any 2005
 • Bibliodoc 2004
 • Bibliodoc, sumari de l'any 2004
 • Bibliodoc 2003
 • Bibliodoc, sumari de l'any 2003
 • Bibliodoc 2001/2002
 • Bibliodoc, sumari de l'any 2001/2002
 • Bibliodoc 2000
 • Bibliodoc, sumari de l'any 2000
 • Bibliodoc 1999
 • Bibliodoc, sumari de l'any 1999


 •