Bibliodoc: anuari de biblioteconomia, documentació i informació
ARTICLES DE BIBLIODOCEdició de l'any 2006
Bibliodoc: anuari de biblioteconomia, documentació i informacióArticle a text complet
Article a text complet
 

Pròleg
Pàg. 9

 
Article a text complet
Article a text complet
 

Prólogo
Pàg. 11

 
Article a text complet
Article a text complet
 

Prologue
Pàg. 13

 

Article a text complet
Article a text complet
 

Introducció
Pàg. 15

 
Article a text complet
Article a text complet
 

Introducción
Pàg. 17

 
Article a text complet
Article a text complet
 

Introduction
Pàg. 19

 

Article a text complet
Article a text complet
  Taxonomies: què són, per a què serveixen, i com es contrueixen
Miquel Centelles
Pàg. 21
 

Article a text complet
Article a text complet
  Preservació digital i les actuacions bibliotecàries: antecedents i estat actual
Alice Keefer
Pàg. 41
 

Article a text complet
Article a text complet
  La biblioteca digital de Catalunya, una aproximació des de la biblioteca pública
Glòria Pérez-Salmerón
Pàg. 71
 

Article a text complet
Article a text complet
  La nova llei catalana reguladora de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals
Ramón Plandiura Vilacís
Pàg. 101
 

Article a text complet
Article a text complet
  Deontologia dels bibliotecaris-documentalistes: de la teoria a la pràctica
Concepció Rodriguez Parada, Josep Ferran Vives-Gràcia
Pàg. 119
 

Article a text complet
Article a text complet
  Sistemes bibliotecaris del món: el sistema bibliotecari coreà

Pàg. 137
 

Article a text complet
Article a text complet
  Efemèrides del 2005
Carles Benitez
Pàg. 157
 

Article a text complet
Article a text complet
  Recull de premsa
Consell Editorial
Pàg. 179
 

Article a text complet
Article a text complet
  Estadístiques Bibliodoc 2006

Pàg. 213

 

Article a text complet
Article a text complet
  Prospectiva. Què passarà en biblioteconomia i documentació durant el 2007-2008?
Consell editorial
Pàg. 225