Comunicacions - Societat
ACTES DE LES 10es JORNADES CATALANES D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
Bloc sobre Societat
10es Jornades Catalanes d'Informació i DocumentacióArticle a text complet
Article a text complet
  Análisis de la bibliografía científica sobre adicción a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a través de las bases de datos  
Elena Guardiola, Xavier Sánchez-Carbonell, Marta Beranuy, Ana Bellés
Pàg. 421-432
El desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) ha supuesto un avance espectacular para el conocimiento y una verdadera transformación social. Su uso necesita de un proceso de adaptación y de aprendizaje durante el que se pueden manifestar desadaptaciones conductuales, como la adicción a Internet, a los videojuegos y a los móviles. Actualmente, no se dispone de datos sobre la investigación que se está realizando sobre estas nuevas adicciones.
El objetivo de este estudio es localizar y analizar la literatura científica sobre adicción a las TIC así como caracterizar la investigación que se está llevando a cabo sobre este tema. Se han recuperado y analizado los trabajos indizados en dos bases de datos de bibliografía científica internacionales (PubMed y PsycINFO) en el período 1991-2005. A partir de los resultados obtenidos se plantea el desarrollo de nuevos proyectos así como la creación de una base de datos especializada sobre este tema.
 

Article a text complet
Article a text complet
  Les biblioteques per a infants malalts als hospitals: a la recerca d’un espai propi  
Concepción Rodríguez Parada, Aurora Vall Casas
Pàg. 433-451
Les Pautas para bibliotecas al servicio de pacientes de hospital, ancianos y discapacitados en centros de atención de larga duración elaborades per l’IFLA són el marc normatiu de les biblioteques per a pacients. La seva existència, però, no garanteix el seu compliment; és per això que trobem realitats ben diverses, des del hospitals que les reinterpreten i adeqüen a les seves necessitats i mitjans fins als que les ignoren o les desconeixen. En aquesta comunicació farem un recorregut per diverses alternatives o interpretacions als espais hospitalaris dedicats tant a l’oci com a la informació dels pacients en un context internacional. Es conclou que la biblioteca per a pacients és un servei en si mateix i es reivindica com un servei més al qual el malalt té dret.
 

Article a text complet
Article a text complet
  La Biblioteca de la Memòria
M. Teresa Miret Solé
Pàg. 453-465
La Biblioteca de la Memòria és un projecte de la Biblioteca Central d'Igualada. Es presenta una experiència de cerca, recollida, conservació i divulgació de testimonis personals duta a terme per una biblioteca pública. Es comenta l'evolució d'aquest projecte des dels seus inicis, a principis de l'any 2001, fins avui.
Com a característiques principals cal remarcar la implicació d'entitats i de persones, en aquesta idea comuna de promoure la cerca i el recull de testimonis de la memòria popular. El fet d'estar organitzat per una biblioteca pública, pot animar altres biblioteques a fer projectes semblants, i la tasca que es pot arribar a fer en la recollida d'històries orals és important.
 

Article a text complet
Article a text complet
  Clubdelectura.net: una experiència de biblioteques de Barcelona per a la difusió de la lectura a la xarxa  
Juanjo Arranz, M. Clara Camps Martínez
Pàg. 467-480
En aquesta comunicació parlarem dels antecedents dels clubs de lectura en general, i de com es va engegar el projecte que ens ocupa: el club de lectura virtual, que es va iniciar l’any passat. Explicarem com es va gestar i posar en marxa el projecte. Explicarem el funcionament del club, des de la inscripció del participant fins a la participació en el fòrum i en el xat, el criteri de selecció de llibres, la informació que es facilita de cadascun d’ells, com aconseguirne els exemplars, i la figura de l’especialista. També proporcionarem una llista de llibres comentats, amb els especialistes que hi han col·laborat i altres dades interessants sobre l’experiència, així com una valoració d’aquests primers mesos.
 

Article a text complet
Article a text complet
 

Converses amb memòria, un projecte de recollida de fonts orals locals des de la biblioteca pública
Neus Montserrat, Mercè Pérez, Marta Romera, Anna Saumell
Pàg. 481-496
En aquest article es presenten les línies generals del projecte de recollida de fonts orals, Converses amb memòria, engegat des del Consorci de Biblioteques de Barcelona l’any 2005. Fruit d’un treball de col·laboració amb entitats tant diverses com l’Arxiu històric de la ciutat de Barcelona, l’Arxiu dels districtes implicats, la Facultat d’Història de la UAB, diverses entitats locals i els ciutadans que ofereixen el seu testimoni, planteja com a objectiu el disposar d’informació en qualsevol suport sobre la història d’alguns barris de Barcelona, tot potenciant la col·lecció local de les biblioteques de proximitat, per tal de donar resposta a les necessitats d’un territori al qual cada cop se senten més vinculades.

 

Article a text complet
Article a text complet
 

Desmuntant armaris: estudi dels materials GLBT a les biblioteques públiques catalanes
Q.DOC. Gustavo Villazán, Ferran Burguillos, Juan Carlos Calvo, Gema Duarte, Àngels Sola Medina, Gemma Estrugas, Vicky Triguero, Ferran Moreno Lanza, Àlex Cosials, Joaquín Esteban, Daniel Arredondo
Pàg. 497-524
S’analitza l’estat actual de les col·leccions de les biblioteques públiques catalanes pel que fa als materials que s’adrecen a gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals (GLBT), com els que poden ser útils per a qualsevol persona interessada en el fet homosexual i transsexual, a partir de l’estudi comparatiu de la col·lecció dels centres que integren el sistema de lectura pública català.
S’examinen els catàlegs de les biblioteques, amb l’objectiu de determinar el nombre d’exemplars existents d’una llista títols de temàtica GLBT, que comprèn obres de coneixement divulgadores o bé amb un nivell elemental d’especialització. S’exposen els criteris de selecció d’aquestes obres i s’analitzen els resultats sobre la base de les directrius per al desenvolupament de la col·lecció en biblioteques públiques i l’adequació dels materials i dels serveis a la comunitat d’usuaris de la biblioteca.
En les conclusions, s’apunten les estratègies que han de seguir els treballadors de biblioteca pública per donar servei a tota la gamma d’usuaris que necessiti informació en relació amb la sexualitat i la condició de gènere, com les que potenciïn l’accés a aquesta informació, sovint velada o no present en la col·lecció, en el marc del foment de la llibertat intel·lectual, la igualtat i el respecte, l’oferiment de models positius i la consideració de les diferències associades al gènere i l’orientació sexual.

 

Article a text complet
Article a text complet
 

La gestió de públics a la Biblioteca de Catalunya
Núria Altarriba
Pàg. 525-549
En aquesta comunicació s’analitzen les accions adreçades als usuaris i investigadors que s’han dut a terme en els darrers anys. Un dels reptes proposats en el Pla estratègic 2004-2008 de la Biblioteca de Catalunya és incrementar el públic, obrir-se a nous sectors de la societat, difondre l’activitat de la Biblioteca en àmbits concrets, en el marc de les tendències de les biblioteques nacionals i dels equipaments patrimonials. Aquesta obertura implica per una banda donar serveis a diferents tipus de públic i per altra mantenir el nivell de rigor i qualitat que demana una institució d’aquesta categoria assumint les dificultats de gestió que provoca un edifici gòtic i poc polivalent. Els canvis tecnològics, socials, educatius i culturals també han influït en la gestió dels serveis al públic i han obligat a redefinir els valors i les estructures de la biblioteca nacional.

 

Article a text complet
Article a text complet
 

Med’Act2. Cultures urbanes euromediterrànies: modernització i internacionalització de biblioteques
Juanjo Arranz
Pàg. 551-562
MED’ACT 2 és un projecte pilot en l’àmbit de la cooperació internacional de les biblioteques públiques de la zona Euromediterrània. Han participat en el mateix ciutats d’aquest àmbit geogràfic de França, Espanya, Grècia, Marroc i Líban. Les accions desenvolupades s’han realitzat en tres vessants diferents però complementàries: adquisició de material informàtic per a les ciutats marroquines, formació en gestió bibliotecària i dinamització cultural. És un projecte que, mitjançant l’intercanvi, cerca la modernització de les biblioteques dels països del sud i la internacionalització de les biblioteques basant-se en el model proposat per la Unesco.

 

Article a text complet
Article a text complet
 

El projecte Nascuts per Llegir a Biblioteques de Barcelona
Marta García, Yolanda Martí, Sílvia Rabat, Nati Calvo, Elisenda Trias
Pàg. 563-582
Nascuts per Llegir és un projecte de promoció del gust per la lectura des del primer mes de vida, adreçat a les famílies i promogut de manera conjunta entre professionals bibliotecaris, de la salut (pediatres, infermeres pediàtriques, llevadores) i especialistes de literatura infantil. Implementat a Catalunya amb un pla pilot del 2005 al 2007 té com a referència altres projectes a nivell internacional. A Barcelona ciutat, i en el marc de l’Any del Llibre i la Lectura, quatre districtes formen part del pla pilot. Es presenten les accions, activitats i experiències dutes a terme mitjançant el treball transversal de bibliotecaris i personal sanitari i també les conclusions dels primers passos i accions de futur en l’aplicació d’aquest projecte pilot a la ciutat de Barcelona.