Nascuts per llegir

Nascuts per llegir


Nascuts per Llegir (NPL) és un programa que promou el gust per la lectura entre els infants de 0 a 3 anys, creant experiències emotives i positives vinculades al llibre i fent d'aquest una eina de comunicació entre pares i fills.

Per tal d'aconseguir-ho, implica a les famílies, els bibliotecaris i els professionals de la Salut dels centres d'Atenció Primària i els facilita pautes, materials, i activitats que creïn experiències positives i emotives vinculades al món de la lectura.

El projecte va néixer l'any 2002 dins el Grup de Biblioteques Infantils i Juvenils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC), que juntament amb altres professionals de la salut i especialistes en literatura infantil, van treballar en l'estudi i adaptació a la realitat catalana d'un conjunt de projectes internacionals de promoció de la lectura per a nadons (Born to read -EUA-, Bookstart -UK-, Nati per leggere -Itàlia-, etc.)

El 2004 aquests professionals van aconseguir la complicitat de diferents entitats del món del llibre i la salut, que van implicar-se com a promotores del projecte a Catalunya: Associació Catalana de Llevadores, Associació Catalana d'Infermeria Pediàtrica, Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil i la Secció d'Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria.

Fins a l'any 2010, el projecte va comptar amb diverses subvencions públiques, que van permetre l'impuls (extensió, consolidació, posicionament) i l'avaluació del projecte assolir indicadors molt positius:

  1. Més de 14.000 famílies vinculades al Nascuts per Llegir
  2. El 45% de les famílies han arribat a la biblioteca (el 60% de les famílies desconeixien la biblioteca)
  3. 1.800 activitats programades
  4. Un 77,5% de les famílies que han arribat a la biblioteca ha incorporat en la seva quotidianitat una estona de lectura diària
  5. 188.817 préstecs de materials de petits lectors
  6. 106.405 préstecs de materials del racó de pares i mares
  7. 1.400 seguidors a Facebook
A partir del 2011, la coordinació que, juntament amb els municipis i les entitats: avaluava, facilitava pautes, dissenyava materials, acompanyava i assessorava, seleccionava activitats i s'encarregava de la comunicació o l'avaluació del projecte, deixa de ser possible, en desaparèixer una part de les subvencions i no trobar altres vies de finançament.

Avui el projecte el segueixen executant alguns dels municipis que l'implementaven, de forma autònoma i gràcies a la implicació i el convenciment de tots els agents que hi intervenen.