Fer-se'n membre

Si ets diplomat/ada en Biblioteconomia, llicenciat/ada en Documentació, o graduat/ada en Informació i Documentació o en Gestió d'Informació i Documentació Digital o doctor/a en Documentació.

Si no ho ets però...

 • tens experiència i ets llicenciat/ada o graduat/ada en altres disciplines;
 • tens una titulació universitària de postgrau o màster oficial en l'àmbit de la Informació i la Documentació (sense ser diplomat/ada en Biblioteconomia, llicenciat/ada en Documentació, o graduat/ada en Informació i Documentació o doctor/a en Documentació);
 • ets una/a professional en actiu del sector del llibre o de la informació i disposes d'una titulació universitària diferent del diplomat/ada en Biblioteconomia, llicenciat/ada en Documentació, o graduat/ada en Informació i Documentació o doctor/a en Documentació; o
 • ets un/a estudiant de la llicenciatura de Documentació o el Grau d'Informació i Documentació o del Grau Gestió d'Informació i Documentació Digital...
també pots utilitzar els serveis.

Convida a un amic què gaudeixi del 50% de descompte en la quota de col·legiació, fent ús dels serveis i avantatges de ser membre del COBDC, i tu gaudeix d’un 10% de descompte en la quota anual.


COM HO HAS DE FER?


A. En persona

Sol·licitud d'inscripció
Pots imprimir la sol·licitud document en format PDF per omplir-la i dipositar-la al COBDC amb tota la documentació:

Documents a adjuntar

 1. Fotocòpia DNI
 2. Original i còpia del títol universitari, o fotocòpia compulsada del títol, o original i còpia del resguard d'haver abonat els drets del títol
 3. 1 fotografia mida carnet
 4. Domiciliació bancària
 5. Quota d'inscripció de 40 euros (a pagar en el moment d'inscriure's, en efectiu, targeta o xec)

B. Per correu electrònic

Ens pots fer arribar la documentació escanejada per correu electrònic. Recorda facilitar-nos també les dades d'una targeta bancària per poder fer-te el càrrec inicial de la quota d'inscripció al Col·legi.

C. Per correu certificat

Ens pots fer arribar la documentació fotocopiada per correu certificat al Col·legi (c/ Ribera, 8 principal - 08003 Barcelona). Recorda facilitar-nos també les dades d'una targeta bancària per poder fer-te el càrrec inicial de la quota d'inscripció al Col·legi.

Quins avantatges i serveis tinc?

Com a membre del Col·legi pots gaudir dels següents serveis i avantatges:

 1. 40% de descompte en tots els cursos organitzats pel COBDC.
 2. Descomptes a les inscripcions de les Jornades organitzades pel COBDC.
 3. Borsa de treball exclusiva del sector professional.
 4. Inscripció gratuïta a cursos i jornades del COBDC.
 5. Beca per col·legiats aturats on poder beneficiar-se d'una plaça gratuïta als cursos del COBDC.
 6. Servei d'Orientació Laboral per ajudar a definir la teva carrera professional.
 7. Subscripció gratuïta a totes les publicacions del COBDC (Item, Eines i instruments, Document, ...).
 8. Adreça de correu electrònic personalitzada.
 9. Préstec d'ordinadors portàtils.
 10. Sales de reunions i espais de treball.
 11. Formar part de qualsevol dels Grups de treball del COBDC, on professionals com tu treballen en àmbits especials d'interès, per intercanviar experiències i bones pràctiques.
 12. Descomptes i avantatges exclusius en serveis professionals (serveis financers, serveis jurídics, serveis lingüístics, formació, informàtica ...).

Quant em costarà?

Aquestes són les quotes anuals assignades a cada tipus de membre:

Quota incorporació (excepte estudiants) 40 euros (a pagar en el moment de fer la col·legiació)
Quota col·legiats, usuaris i professionals afins122 euros
- quota anual (100% al febrer)
- quota semestral (50% al febrer i 50% al juliol)
- quota quadrimestral (25% al gener, 25% a l'abril, 25% al juliol i 25% a l'octubre)
Quota col·legiats i usuaris sèniors

62 euros
- quota anual (100% al febrer)
- quota semestral (50% al febrer i 50% al juliol)
Quota estudiants


30 euros

Quota parellaBonificació del 25% en cada una de les quotes (passant a pagar l'equivalent a una quota i mitja per les dues col·legiacions). Per més informació contacteu amb nosaltres:
cobdc@cobdc.org
tel. 93 319 76 75 o xat.
Quota entitats adherides

500 euros
- quota anual (100% al febrer)


Altes de l'1 de gener a 30 de març (excepte estudiants)
quota sencera

Altes de l'1 d'abril a 30 de setembre (excepte estudiants)
50% de la quota

Altes de l'1 d'octubre a 31 de desembre (excepte estudiants)
no es paga quota (obligatòria permanència mínima d'1 any) 

I si sóc nou titulat?

Si ja has acabat els estudis, pots gaudir del 50% de descompte en la col·legiació.

Pots fer-te membre i gaudir d'aquest descompte durant un any després que t'hagis titulat.

Les quotes anuals assignades són:


 Altes de l'1 de gener a 30 de març  50% de la quota a pagar al juliol de l'any en curs
 Altes de l'1 d'abril a 30 de setembre  no es paga quota fins l'any següent
 Altes de l'1 d'octubre a 31 de desembre  no es paga quota fins al juliol de l'any següent

Vine a col·legiar-te i podràs formar part de la comunitat de professionals catalans en Biblioteconomia i Documentació. Comença a construir el teu futur professional.

Quins altres tipus de membres hi ha?

Col·legiats i col·legiades
Els col·legiats i col·legiades són aquelles persones en possessió del títol de Diplomatura, Llicenciatura o Grau en Informació i Documentació o en Gestió d'Informació i Documentació Digital o doctor/a en Documentació, obtingut d'acord amb la legislació acadèmica vigent i precedent, o d'acord amb el procés reglat d'homologació o convalidació, com també les persones habilitades legítimament amb anterioritat que exerceixin la professió en el seu àmbit. A través de la quota d'inscripció i de la quota anual es beneficien dels serveis que ofereix el Col·legi, i poden exercir el vot i ser elegides membres de la Junta de Govern del Col·legi.

Col·legiats i col·legiades sèniors
Membres del Col·legi majors de 65 anys o jubilats/des legalment. A través d'una quota anual reduïda es beneficien d'alguns dels serveis que ofereix el Col·legi, i poden exercir el vot i ser elegits/des membres de la Junta de Govern del Col·legi.

Usuaris i usuàries del COBDC
Els usuaris i usuàries del Col·legi són aquelles persones que estan vinculades a l'exercici de la professió, amb possessió de titulació universitària diferent del títol de Diplomatura, Llicenciatura o Grau en Informació i Documentació o en Gestió d'Informació i Documentació Digital o doctor/a en Documentació, i que estan interessades en els serveis del Col·legi. A través de l'abonament de la quota d'inscripció i de la quota anual es beneficien dels mateixos serveis que els col·legiats i les col·legiades, però no poden exercir el vot ni ser elegides membres de la Junta de Govern. Els usuaris i les usuàries són inscrits al Registre d'Usuaris del Col·legi (RUSC).

Usuaris i usuàries Sèniors
Membres del Col·legi majors de 65 anys o jubilats/des legalment. A través d'una quota anual reduïda es beneficien d'alguns dels serveis dels col·legiats i col·legiades, i en cap cas poden exercir el vot ni ser elegits/des membres de la Junta de Govern del Col·legi.

Estudiants
Els i les estudiants són aquelles persones que estan cursant la Llicenciatura de Documentació o el de Grau d'Informació i Documentació o en Gestió d'Informació i Documentació Digital o doctor/a en Documentació, i que estan interessades en els serveis del Col·legi. A través de l'abonament de la quota anual reduïda, es beneficien d'alguns dels serveis dels col·legiats i col·legiades, i en cap cas poden exercir el vot ni ser elegides membres de la Junta de Govern del Col·legi.
La col·legiació s'haurà de renovar anualment amb la presentació del pagament de la matrícula per correu electrònic o presencialment.

Sol·licitud d'inscripció
Pots imprimir la sol·licitud per omplir-la i dipositar-la al COBDC amb tota la documentació.
Documents a adjuntar
 1. Fotocòpia DNI
 2. Fotocòpia del pagament de la matrícula
 3. 1 fotografia mida carnet
 4. Domiciliació bancària

Professionals afins
Els i les professionals afins són aquelles persones que no disposen d'una titulació de Diplomatura, Llicenciatura o Grau en Informació i Documentació o en Gestió d'Informació i Documentació Digital o doctor/a en Documentació, però sí d'una titulació universitària de postgrau o màster oficial en l'àmbit de la Informació i la Documentació; i les persones en actiu del sector del llibre i de la informació, que disposen d'una titulació universitària diferent de la Diplomatura, Llicenciatura o Grau en Informació i Documentació o en Gestió d'Informació i Documentació Digital o doctor/a en Documentació, i que estan interessades en els serveis del Col·legi. A través de l'abonament de la quota d'inscripció i de la quota anual es beneficien dels mateixos serveis que els col·legiats i les col·legiades, i en cap cas poden exercir el vot ni ser elegits membres de la Junta de Govern del Col·legi.

Els i les professionals afins deixen automàticament de ser membre del Col·legi un cop arriben a l'edat de jubilació o es jubilen legalment, en tant que no es contempla la figura del o de la professional afí sènior.

Sol·licitud d'inscripció
Pots imprimir la sol·licitud per omplir-la i dipositar-la al COBDC amb tota la documentació.
Documents a adjuntar
 1. Fotocòpia DNI
 2. Original i còpia del títol universitari, o fotocòpia compulsada del títol, o original i còpia del resguard d'haver abonat els drets del títol
 3. Document que acrediti que estàs treballant dins l’àmbit de la biblioteconomia i la documentació.
 4. 1 fotografia mida carnet
 5. Domiciliació bancària
 6. Quota d'inscripció de 40 euros (a pagar en el moment d'inscriure's, en efectiu, targeta o xec)

Entitats adherides
Per a aquelles empreses o institucions, públiques o privades, de l'àmbit de la informació o interessades en el creixement del sector, vinculades professionalment o interessades en la Biblioteconomia i la Documentació.

Llista d'entitats adherides

Com adherir-se