ISO 30301: una nova oportunitat per a la gestió documental
Curs presencial   ISO 30301: una nova oportunitat per a la gestió documental  

Lloc Centre Cívic Teresa Pàmies. c/ Comte d'Urgell, 145. 08036 Barcelona
Hores 3,30 hores lectives
Calendari Barcelona, 18 d'abril, de 10 a 13,30 hores
Preu Membre del COBDC, ATI/AAC. Preu general: Gratuït
Membre del COBDC, ATI/AAC. Aturat i/o estudiant menor de 25 anys *: Gratuït
Membre col·legiat d'un Grup de Treball COBDC: *: Gratuït
Altres. Preu general: 45 euros
Altres. Aturat o estudiant menor de 25 anys *: 40 euros
* Cal adjuntar la documentació que acrediti aquesta condició


Públic al qual va dirigit:
Col·legiats i altres professionals interessats en millorar els processos de gestió de documents.

Nota:
És requisit indispensable enviar la Butlleta d'inscripció.

Amb la col·laboració de:
  Grup de treball de Gestió documental i d'arxius


OBJECTIUS

Donar a conèixer la nova família de normes ISO 30300, que situen com a àrea estratègica de les organitzacions la gestió dels documents i les evidències electròniques.

Comprendre la importància de la norma ISO 30301 per al control dels registres dels sistemes de gestió organitzatius (qualitat, medi ambient, seguretat i salut laboral, seguretat de la informació, R+D+i, gestió de riscos).

Conèixer com implementar la norma ISO 30301 en una organització i com desenvolupar el procés d'auditoria.

Conèixer com es duen a terme el processos de certificació dels sistemes de gestió.

Valorar les perspectives professionals i laborals que obre la publicació de la nova norma ISO 30301.

Dirigit a: col·legiats i altres professionals interessats en millorar els processos de gestió de documents.


PROGRAMA

10:00 - 10:15. Benvinguda

10:15 - 11:00. La norma ISO 30301: els requisits per a la gestió dels documents Article a text complet. Montserrat Garcia Alsina, professora dels Estudis d'Informació i Documentació de la UOC, membre del subcomitè CTN50/SC1 "Gestió de documents i aplicacions" d'AENOR.

11:00 - 11:45. Com implementar i com auditar la norma ISO 30301 Article a text complet. M. Rosa Lloveras, consultora d'Ebla Gestió Documental, auditora de certificació de sistemes de gestió de la qualitat, membre del subcomitè CTN50/SC1 "Gestió de documents i aplicacions" d'AENOR.

11:45 - 12:15. Pausa Cafè

12:15 - 13:00. El procés de certificació de les normes de requisits Article a text complet. José Angel Valderrama Antón, gerent de Noves Tecnologies de la Asociación Española de Normalización (AENOR).

13:00 - 13:30. TAULA RODONA. Perspectives de la gestió de documents en les organitzacions: quines expectatives s'obren per als professionals de la informació i la documentació? Moderador: José Alberto Alonso, coordinador del Grup de treball de Gestió documental.


FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ

Per formalitzar la inscripció caldrà omplir la Butlleta d'inscripció i efectuar el pagament corresponent. Podeu formalitzar la inscripció al Col·legi; personalment, per correu electrònic o per fax. La inscripció no serà vàlida fins al moment de la recepció de la documentació de pagament.


MODALITATS DE PAGAMENT

  1. Ingrés o transferència a qualsevol de les següents entitats (posa el codi, el títol del curs i el teu nom):

    • La Caixa  La Caixa: 2100-3018-51-2200262282
    • SabadellAtlántico  SabadellAtlántico: 0081-0163-69-0001075108

    [Important: Cal enviar per fax el comprovant de pagament. Posa-li el codi, el títol del curs i el teu nom]
  2. Targeta de crèdit: truca al Col·legi (93 319 76 75)
  3. Efectiu a la seu del Col·legi.


ADMISSIÓ D'INSCRIPCIONS

En el cas que el primer dia de la inscripció el nombre de sol·licituds superi el nombre de places i, tenint en compte les places reservades per conveni, la resta de places es distribuiran per rigorós ordre d'entrada (siguin fetes en persona, per correu electrònic o per fax).

Quan les sol·licituds no puguin ser admeses per manca de places, aquest fet serà comunicat oportunament als interessats.

En cas d'impossibilitat d'assistència, per causa major (cal presentar documentació que la justifiqui), aquesta haurà de comunicar-se a la secretaria del COBDC abans de 15 dies de la data de l'inici del curs, i es retornarà el 50% de l'import de la matrícula.