Símbol de les 11es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació

www.cobdc.org/jornades2008

Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació Diputació de Barcelona - Xarxa de municipis Consorci de Biblioteques

Comunicacions

Desenvolupament professional i formació

Títol

Las bibliotecas universitarias en un entorno de enseñanza virtual.

Autoria

José A. Sánchez Suárez

Títol

Mercat laboral: competències professionals i noves titulacions relacionades amb la informació i la documentació.

Autoria

Josep Cobarsí Morales, Montserrat Garcia Alsina, Eva Ortoll Espinet

Títol

Els nous estàndards de biblioteca pública a Catalunya.

Autoria

Javier Nieto, Enric Vilagrosa

Informació i tecnologies

Títol

Un canal web de radio y televisión para la documentación de empresa informativa: RTVDoc.

Autoria

Alfonso López Yepes

Títol

Directrius per a una política de desenvolupament de la col·lecció de lliure accés de la Biblioteca de Catalunya.

Autoria

Núria Altarriba, Marga Losantos

Títol

Evolució dels indicadors de rendiment de les revistes electròniques: el cas de la Universitat Rovira i Virgili.

Autoria

Maria Teresa Bargalló Escrivà

Títol

Les hemeroteques digitals de la premsa catalana: anàlisi dels diaris catalans de més difusió.

Autoria

Ernest Abadal, Javier Guallar

Títol

PADICAT: realitat i reptes de 3 anys de l'arxiu web de Catalunya.

Autoria

Daniel Cócera, Ciro Llueca

Títol

¿Personas o máquinas? Servicios de preguntas y respuestas vs. buscadores Web.

Autoria

Ricardo Baeza Yates, Liliana Calderón-Benavides, Cristina González Caro, Mari Carmen Marcos

Títol

PMB: una solució lliure per a la gestió de biblioteques.

Autoria

Ramon Garcia

Títol

Una visió de futur: DAISY com a format estrella per a documents digitals.

Autoria

Mireia Ribera, Santi Moese

Títol

Veure i sentir: la descripció d'imatges en la web 2.0.

Autoria

Mari Carmen Marcos, Bartolomé Mesa-Lao

Gestió i planificació

Títol

Les biblioteques universitàries de Catalunya són un sistema? Observacions a partir de l'ús de les revistes electròniques.

Autoria

Miquel Térmens

Títol

Tendencias de marketing de servicios bibliotecarios: análisis de casos en bibliotecas públicas.

Autoria

José Luis Herrera Morillas, Margarita Pérez Pulido

Serveis i usuaris

Títol

Les cartes de serveis de les biblioteques de recerca, biblioteques públiques i arxius catalans: un estat de la qüestió.

Autoria

Montse Álvarez, Núria Balagué, Maite Comalat, Adelaida Ferrer, Amparo Frías, Concepción Rodríguez, Aurora Vall, Carina Rey

Títol

Els Clubs de Lectura Fàcil a les biblioteques: un pas més en el foment de la lectura.

Autoria

Remei López Cuadra, Núria Silvestre Gusi

Títol

Estratègies per al multilingüisme a les biblioteques catalanes.

Autoria

Marta Riera Sagrera

Títol

El nom fa la cosa? Les biblioteques per a pacients: una aproximació terminològica.

Autoria

Aurora Vall Casas