Pàgina principal de les 10es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació

Programa

Dijous 25 de maig


HORARI AUDITORI SALA 1 SALA 2 SALA 3
09:00-09:55 Recepció i lliurament d'acreditacions i documentació
10:00-10:55
 • Benvinguda
 • Eugènia Serra, presidenta del COBDC
 • Conferència inaugural.
 • El potencial de Google a disposición de las bibliotecas
11:00-11:25 Pausa-cafè
11:30-13:25 Panoràmica
Sistemes bibliotecaris a Europa

Comunicacions

Innovació

Comunicacions

Societat

Taller
Com posicionar la teva pàgina web

13:35-15:00 Dinar
15:00-15:25 Cafè amb els expositors
15:30-17:25 Panoràmica
Biblioteques digitals

Diàleg
Biblioteques escolars a Catalunya: estat de la qüestió

IV Jornades de Documentació Audiovisual
Metadades per a la recuperació i la gestió d'imatges
Comunicacions

Societat

17:30-19:30 Sessió informativa
El Pla de Serveis i Continguts de la Generalitat de Catalunya

Comunicacions

Gestió

Taller
XML per a gestió de continguts


Divendres 26 de maig


HORARI AUDITORI SALA 1 SALA 2 SALA 3
09:00-10:55 Jornada NPL
Panoràmica internacional

Taula rodona
CRAI o Biblioteca universitària?

Diàleg
eGovern i eDemocràcia: realitat i repte

Taller
Treball per objectius

11:00-11:25 Pausa-cafè
11:30-13:30 Jornada NPL
Estat de la qüestió a Catalunya

Comunicacions

Innovació

Diàleg
Codi obert i creative commons

Taller
Màrqueting per a la gestió cultural

Sessió de pòsters (a l'espai Port Vell)
13:35-15:00 Dinar
15:00-15:25 Cafè amb els expositors
15:30-17:25 Sessió informativa
Les biblioteques de Catalunya i la seva automatització: decisions recents i reptes presents.

Comunicacions

Gestió

IV Jornades de Documentació Audiovisual
Metadades per a la recuperació i la gestió d'imatges
Taller
Publicar amb impacte a les revistes professionals

17:30-18:55 Taula rodona
Les biblioteques públiques catalanes de l'any 2020

Sessió informativa
Presentació del Codi Deontològic del COBDC

18:30-19:00 Assemblea extraordinària del COBDC

Taller
Pssst! Com ens comuniquem a la biblioteca?

19:00-19:25
 • Concesssió del 1er Premi COBDC al millor treball acadèmic i Conclusions de les Jornades
 • Eugènia Serra, presidenta del COBDC
  José Antonio Ontalba, coordinador del Comitè Científic
  Ciro Llueca, en nom del Comitè Organitzador
19:30-20:30
 • Conferència de cloenda

21:00 Dr. Doc Thematic Social Party 2.0
a la sala Pati de Cristall del Museu de Cera de Barcelona


inici de la pàgina 2005-2006 © Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya