Grup de Treball Reserva i Llibre antic

OBJECTIUS DEL GRUP

  1. Establir contacte personal i canals de comunicació estables entre els diversos professionals que treballen amb els fons de reserva impresa.

  2. Intercanviar informació sobre les tasques que ens són pròpies, especialment la catalogació, per tendir, en la mesura del possible, a la unificació de criteris dins el marc del sistema bibliotecari català.

  3. Treballar en la mesura del possible per promoure les activitats de formació, difusió, col·laboració i sensibilització dins d'aquest camp.

  4. Treballar, en la mesura del possible, per a la sensibilització i conscienciació de les institucions envers la preservació i difusió del patrimoni bibliogràfic que custodien.

MEMBRES DEL GRUP DE TREBALL

Isabel Astals
Eduard Botanch
Gemma Caballer
Núria Cangròs
Isabel de Colmenares
Núria Fullà
Rosa Gregori
Anna Gudayol
Roser Insenser
Isabel Juncosa
Rosa Molas
Laura Moré
Imma Muxella
Marta Navarro
Anna Nicolau
Isàvena Opisso
Ferran Pascual
Àngels Rius
Victòria Rodrigo Fuentes
Pedro Rueda
Marina Ruiz
Ángels Sanllehy
Neus Verger

COORDINACIÓ

Imma Muxella     adreça de correu electrònic