GT Coneixement i Recerca
Grup no actiu. Data de dissolució: any 2018

Conferència: Comportament informatiu del professorat de les universitats catalanes
Conferència: L'aposta per l'accés obert a Europa: Novetats del programa Horizon 2020
Jornada d'especialització sobre bibliometria: Enregistrament vídeo  
Jornada d'especialització sobre bibliometria

El GT Coneixement i Recerca és una iniciativa impulsada per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) des d'una perspectiva cooperativa i oberta a la participació de tots els bibliotecaris-documentalistes especialitzats en el camp de la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I).


OBJECTIUS

Els objectius fonamentals del GT Coneixement i Recerca són:

1. Donar visibilitat a la tasca dels bibliotecaris-documentalistes en el camp de la R+D+I, tant des del punt de vista de la investigació documental com des del suport a les activitats científiques mitjançant biblioteques i centres de documentació. Es pretén generar i difondre un document per posar en valor els bibliotecaris-documentalistes dins dels equips de recerca.

2. Compartir tècniques, procediments i casos pràctics relacionats amb la gestió de la informació i documentació científica des d'una perspectiva global del cicle de R+D+I. Es podrien tractar, entre d'altres, els temes següents:

- Detecció i difusió d'estàndards internacionals en sistemes d'informació especialitzada en R+D+I (per exemple, CERIF).
- Interoperabilitat i homogeneïtzació dels sistemes d'informació.
- Moviments oberts aplicats a la literatura científica i a les dades generades en el procés de recerca (per exemple, Open Access i Open Data).
- Solucions als problemes de qualitat de la informació (per exemple, normalització dels noms d'autors o de les classificacions).

En darrer terme, la feina del GT Coneixement i Recerca ha de servir per a la millora professional dels bibliotecaris-documentalistes, a partir de l'atenció de les seves capacitats i de la generació de materials i línies de formació que els capacitin per a les activitats relacionades amb la R+D+I.

La primera reunió del GT Coneixement i Recerca va ser el dia 15 de maig de l'any 2013, a les 19.00 hores, a la seu del COBDC (Ribera, 8, principal, de Barcelona).

Per a més informació, podeu enviar un correu electrònic al Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya () o a l'Observatori de la Recerca de l'Institut d'Estudis Catalans (). A més, com espai de comunicació i debat s'ha creat el grup "GT Coneixement i Recerca" a la xarxa professional LinkedIn. Un cop registrats a la plataforma, només heu de buscar el grup i sol·licitar l'alta.