Grup de Treball de Publicacions en Sèrie

Bibliografia selectiva. Novetats. Publicació bimestral orientada a desenvolupar les col·leccions de les biblioteques públiques on el Grup hi col·labora seleccionant les novetats que van apareixent al mercat.  


OBJECTIUS I TASQUES

El Grup es va constituir l'any 2010 i té l'objectiu d'intercanviar experiències i treballar conjuntament en la confecció de productes d'interès per als i les professionals.
A través dels seus canals (Blog, Twitter i Facebook) difon tot tipus de notícies relacionades amb les publicacions en sèrie, des de la seva gestió a les biblioteques fins a d'altres informacions relacionades com poden ser l'impacte que tenen en la recerca o bé les novetats de revistes que van apareixent al mercat.

Des de l'inici el Grup col·labora amb Treball Bibliogràfic del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya elaborant diversos productes relacionats amb les publicacions en sèrie, així com en la cerca, selecció i ressenya de revistes de diferents àmbits i matèries dirigides a les biblioteques públiques.

Entre d'altres activitats, les visites a diferents hemeroteques formen part dels objectius anuals per tal de compartir i donar a conèixer in situ com es gestionen les publicacions en sèrie.


COM ES TREBALLA?

Es col·labora a distància, utilitzant diferents eines 2.0 i també de manera presencial, fent reunions quan s'ha de treballar una tasca en concret i dues vegades l'any com a mínim per marcar i revisar els objectius.


BLOG

http://www.cobdc.net/publicacionserie/

MEMBRES DEL GRUP DE TREBALL

Meritxell Albet
Cristina Barbé Aragonès
Trini Castillo
Mònica González
Joan Carles Graupera
Nuara López
Sònia Monegal
Gemma Nández
Marta Perpiñan
Mònica Pulido Calzado


COORDINACIÓ

Gemma Nández
(serie@cobdc.org)

Podeu seguir-nos a:
Twitter: @GTserie