Grup de Programari lliure per als professionals de la informació

Grup no actiu. Data de dissolució: any 2019

6a Jornada de programari lliure per a biblioteques: 6 de juny de 2013

Engeguem novament la Jornada anual sobre programari lliure per biblioteques. En aquesta ocasió hem preparat una jornada monogràfica, dedicada als repositoris i col·leccions digitals, sempre seguint les nostres línies de difusió d'iniciatives relacionades amb el programari lliure i de recolzament a projectes amb programari lliure.


TEMÀTICA

La societat de la informació s'articula sobre dos eixos: l'accés a la informació i la tecnologia que ho fa possible. En aquest context els professionals de la documentació per una banda i de la informàtica per l'altra convergeixen en un context en què la innovació i el servei orientat a l'usuari són l'objectiu comú. En aquest sentit les iniciatives de software lliure, en tant que proporcionen eines i recursos de desenvolupament en constant creixement i evolució, suposen un punt de trobada i faciliten un entorn de cooperació entre els professionals.

El Grup de Treball de Programari Lliure pels Professionals de la Informació es va formar a finals del mes de Juliol de 2004, com a resposta a l'interès dels membres de la comunitat bibliotecària vers el programari lliure i els beneficis que la seva aplicació suposa en el nostre àmbit, tant en la seva vessant filosòfica com pràctica.

Es tracta d'un grup de recerca i difusió d'iniciatives relacionades amb el programari lliure aplicades a la Biblioteconomia i la Documentació, i obrir vies de cooperació amb altres grups professionals interessats en aquest model.


LÍNIES DE TREBALL

Les línies de treball en què el grup desenvolupa les seves tasques són:

Línia de difusió: tasques relacionades amb la difusió de notícies i iniciatives relacionades amb el programari lliure - i difusió del propi grup -, organització i assistència a cursos.

Línia de projectes: col·laboracions i recolzament a projectes de programari lliure.

Línia de sinèrgia interprofessional: tasques orientades a facilitar la convergència de grups professionals interessats en el programari lliure.


INTEGRANTS

Ruben Alcaraz (Coordinador)
Ernesto Bravo
Sergi Montes
Yolanda Núñez
Grelda Ortiz
Patricia Russo
Andreu Sulé
Carme Teixeiro

Contacte: adreça de correu electrònic  


BLOC

www.cobdc.net/programarilliure/

www.cobdc.net/mapasoftwarelibre/