GT "Lectura Fàcil" > Què són els "materials de lectura fàcil"?

Són materials adaptats a les Directrius de la IFLA i elaborats amb especial cura per poder ser llegits i entesos per persones que, per qualsevol motiu, físic, psíquic o social, tenen dificultats per utilitzar la lectura com a vehicle de comunicació, d'informació, de formació, o de lleure.


Inici GT "Lectura Fàcil" | Portada COBDC

Última actualització: 08/05/03