GT "Lectura Fàcil" > La Lectura Fàcil en la Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya

Article 22.1: Es consideren biblioteques públiques les biblioteques que disposen d'un fons general, ofereixen un ampli ventall de serveis informatius de tipus cultural, educatiu, recreatiu i social i són accessibles a tots els ciutadans, tant al conjunt del públic en general com a determinats grups d'usuaris.

Article 22.3: Les biblioteques públiques, en coordinació amb els serveis d'assistència social de cada localitat han de facilitar el servei de préstec als lectors impossibilitats de sortir (...) i oferir serveis bibliotecaris als hospitals, les presons, les residències i els centres d'acolliment de la localitat respectiva.

Article 22.4: Les biblioteques públiques han de donar resposta a les necessitats d'aquells que tenen dificultats per a la lectura, amb llibres sonors i altres documents àudio-visuals o amb altres materials impresos pensats per a facilitar la lectura.


Inici GT "Lectura Fàcil" | Portada COBDC
Última actualització: 08/05/03